Excluderea unor operatori economici dintr-o procedură de achiziţii publice pentru încheierea de acorduri ce vizează denaturarea concurenţei – Decizie în premieră a Curţii de Apel Bucureşti – implicaţii practice

Publicat în revista nr. 155 – August 2020

Ana POPA, Managing Associate al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Introducere
Recent, Curtea de Apel Bucureşti a dispus, în premieră, obligarea unei autorităţi contractante la excluderea unor operatori economici dintr-o procedură de atribuire a unui contract de achiziţii publice, pe motiv că există suficiente indicii rezonabile privind încheierea unor acorduri ce vizează denaturarea concurenţei.
Soluţia Curţii de Apel Bucureşti, definitivă, inclusiv ca urmare a soluţionării recente a căilor extraordinare de atac promovate împotriva ei (i.e. revizuire şi contestaţie în anulare), reprezintă rezultatul unui examen minuţios al dispoziţiilor art. 167 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, al art. 57 alin. (4) din Directiva 2014/24/CE privind achiziţiile publice, al art. 101 alin. (3) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi al Orientărilor Comisiei Europene privind aplicarea prevederilor art. 101 TFUE, în ceea ce priveşte legislaţia concurenţei.
Cu toate că, în sistemul de drept românesc, jurisprudenţa nu reprezintă izvor de drept, consider că decizia Curţii de Apel Bucureşti constituie o piatră de temelie în jurisprudenţa naţională, fiind, din cunoştinţele noastre, prima decizie judecătorească prin care o instanţă naţională dispune obligarea autorităţii contractante la excluderea unor operatori economici pentru încheierea de acorduri care vizează denaturarea concurenţei.
Litigiul finalizat cu pronunţarea acestei decizii a fost unul extrem de complex, atât din punct de vedere al argumentelor invocate de către părţile implicate, cât şi datorită impactului pe care aceasta îl are asupra operatorilor economici cu privire la care s-a constatat încheierea de acorduri ce vizează denaturarea concurenţei, precum şi asupra altor jucători pe piaţa achiziţiilor publice, sancţionând şi descurajând practicile concertate de denaturare a concurenţei.
Faţă de problemele de drept tranşate prin decizie, relevante pentru prezenta analiză sunt următoarele întrebări, care îşi vor găsi răspunsul în rân-durile imediat următoare: (i) este necesară demonstrarea propriu-zisă a încheierii acordului care vizează denaturarea concurenţei sau este suficientă deţinerea unor indicii rezonabile în acest sens? (ii) operatorul economic exclus dintr-o procedură pe motiv că ar fi denaturat concurenţa poate fi exclus din proceduri de atribuire viitoare din această cauză? (iii) deşi obligată la excluderea operatorului economic, ar putea autoritatea contractantă adopta o decizie contrară, motivând, spre exemplu, că opinia Consiliului Concurenţei este contrară celei definitive a instanţei judecătoreşti? ….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.