Experienţa similară. Art. 13 alin. (3) din Instrucţiunea ANAP nr. 2/2017. Studiu de caz

Publicat în revista nr. 133 – Octombrie 2018

Adrian Dospinescu,
Expert achiziţii publice &Coach, trainer, speaker certificat John Maxwell Team

Am să vă prezint un studiu de caz în ceea ce priveşte modalitatea de îndeplinire a cerinţei de experienţă similară a operatorilor economici referitoare la execuţia lucrărilor prevăzută la art. 179 lit. a) din Legea 98/2016 şi punctul de vedere al ANAP cu privire la această speţă. Legiutorul a prevăzut la art. 179 lit. a) din legea 98/2016 că: “Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informaţii şi documente: a) o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante; atunci când este necesar , în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, autoritatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare lucrări relevante realizate cu mai mult de 5 ani în urmă”.Prin Instrucţiunea nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor
art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art.191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, ANAP a ţinut să detalieze modul de interpretare al art. 179 lit. a), astfel: “art. 13 alin. (3) – În cazul contractelor de servicii/lucrări, comisia de evaluare are obligaţia ca, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, să ia în calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi de servicii/lucrări aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul de timp urmărit”…..

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.