Celeritate vs. calitate în domeniul achiziţiilor publice

Publicat în revista nr. 133 – Octombrie 2018

Av. Veronica VIȘINESCU, STALFORT Legal. Tax. Audit.

Două dintre obiectivele ce se urmăreau a fi atinse prin implementarea noului pachet legislativ în domeniul achiziţiilor publice vizau creşterea calităţii procesului de achiziţie publică şi reducerea duratei acestuia, având drept consecinţe directe achiziţia de produse, servicii şi lucrări de calitate sporită şi realizarea mai multor proiecte de investiţii, crescând astfel şi gradul de cheltuire a fondurilor alocate acestora. În vederea atingerii obiectivelor menţionate, legiuitorul continuă încă să modifice legislaţia în materia achiziţiilor publice. Astfel, în vara acestui an au intrat în vigoare cele mai noi modificări, între care şi unele de natură a reduce termenele de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Cu titlu de exemplu amintim: (i) eliminarea obligaţiei autorităţilor contractante de a comunica rezultatele parţiale după finalizarea fiecărei etape de  verificare a ofertelor ; (ii) reducerea de la 3 zile lucrătoare la 1 zi lucrătoare a termenului minim pe care autoritatea contractantă are obligaţia de a-l stabili pentru transmiterea de către operatorii economici a clarificărilor necesare evaluării ofertelor ;(iii) eliminarea obligaţiei notificării prealabile anterioare sesizării Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (“CNSC”) sau instanţei de  judecată sau (iv) reducerea termenelor de soluţionare a contestaţiilor  în faţa CNSC. Deşi modificările în vederea reducerii perioadei de atribuire a contractelor de achiziţie publică sunt, în principiu, salutare (cum ar fi eliminarea obligativităţii notificării prealabile, practica demonstrând în mod repetat gradul redus de eficienţă a acesteia), totuşi acestea trebuie făcute astfel încât efectul cumulat al acestora să nu fie opus celor dorit sau/ şi calitatea procesului de achiziţie să nu fie afectată….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.