CONFERINŢA ANUALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE DIN ROMÂNIA ediţia a IX-a

bannerrap5

Evenimentul abordează ca de fiecare dată în mod pragmatic, problematica de care specialiştii / experţii în achiziţii publice trebuie să ţină seama în activitatea lor pentru evitarea neregulilor. În cea de a doua zi a evenimentului vor fi identificate şi situaţiile care pot conduce la aplicarea de corecţii financiare prin nedecontarea cheltuielilor solicitate spre rambursare.

[su_button url=”http://revista-achizitii.ro/wp-content/uploads/2015/04/Formular-14-–-15-mai-2015-CONFERINŢA-ANUALĂ-DE-ACHIZIŢII-PUBLICE-DIN-ROMÂNIA.doc” background=”#df090a” size=”4″ radius=”round” icon=”icon: download”]Descarcă formularul de participare[/su_button]

Moderator eveniment: av. Călin Alexe – SCA Mihăilă şi Asociaţii

SPEAKERI INVITAŢI:

 • Marius Nica – ministrul Fondurilor Europene
 • Bogdan Lehel Lorand – preşedinte C.N.S.C.
 • Marius Gogescu – vicepreşedinte A.N.R.M.A.P.
 • Bogdan Stan – vicepreşedinte Agenţia Naţională de Integritate
 • Bogdan Dumitrache – formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil
 • Eduard Badea – director în cadrul A.N.R.M.A.P.
 • Florentina Drăgan – preşedinte complet C.N.S.C.
 • Gelu Cazan – consultant achiziţii publice, Director General Ceparu & Irimia Consulting
 • Emanuel Petrescu – consilier Direcţia Control – D.L.A.F.
 • Cristina Guseth – director Freedom House România
 • Mircea Cotoroş – EU Account Senior Manager Deloitte
 • Petrică – Mihail Marcoci – lect. univ. dr., formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei
 • av. Florin Irimia – SCPA Ceparu şi Irimia

PREZENTĂRI, ABORDĂRI TEMATICE ŞI DEZBATERI:
REVIZUIREA NORMELOR PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE în conformitate cu noile Directive Europene
Simplificarea normelor pentru ofertanți/autorităţi contractante.
Un nou regim simplificat pentru serviciile sociale, culturale, medicale, juridice, hoteliere, de restaurație și catering.
Accesul la achizițiile publice electronice pentru toate companiile; Semnăturile electronice; e–Cert, sistemul de informații on-line gratuit; Sistemele dinamice de achiziție; Catalogul electronic; Noul SEAP.
Cooperarea Public-Public – reguli legislative pentru determinarea contractelor care pot fi încheiate între entități din sectorul public fără a recurge la procedurile de achiziții publice.
Controlul exercitat de către o singură autoritate contractantă, sau mai multe autorități contractante, care exercită un control comun.
Servicii excluse din sfera de aplicare al normelor europene în materie de achiziții publice.
Achiziții publice ecologice: Clauza orizontală; Etichete; Prevederi speciale privind procesul de producție; Obligativitatea calculării costurilor pe ciclu de viață.
Alegerea partenerilor printr-o nouă procedură, „parteneriatul pentru inovare”.
Transparenţa şi anticorupţia: Conflictul de interese; Consultările prealabile; Motivele de excludere de la participarea la proceduri de achiziții publice consolidate și extinse.
Noile reguli pentru “sectoarele speciale”: apă, energie, transporturi și servicii poștale.
RECOMANDĂRI TEHNICE PRIVIND MANAGEMENTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
• Elaborarea documentaţiei de atribuire – restricţii şi recomandări; Utilizarea cu precădere a procedurilor competitive.
• Personalizarea clauzelor contractuale incluse în documentaţia de atribuire publicată.
• Practica modificării contractului prin acte adiţionale – tehnici de evitare a modificării si riscuri; Modificare “substanţială” a contractului; cazuri de înlocuire a contractantului iniţial, fără a organiza o nouă procedură de achiziţii.
Utilizarea capacităţilor altor entităţi: divizarea pe loturi a contractelor de achiziţie publică; protejarea informaţiilor de interes public declarate confidenţiale.
Soluţii practice privind: evaluările succesive în procedura achiziţiilor publice; identificarea unor motive de neconformitate noi sau diferite ale unor oferte considerate conforme, cu prilejul evaluărilor anterioare;
Noi măsuri legislative adoptate anterior finalizării procesului de transpunere şi implementare a noilor Directive.
PROVOCĂRI PRIVIND NATURĂ JURIDICĂ A CONTRACTULUI
Instrumente juridice în cadrul procedurilor de atribuire.
Executarea silită a obligaţiilor stabilite de instanţele de contencios administrative conform Legii nr. 138/2014.
Efectele nulităţii contractelor de achiziţie publică în contextul Noului Cod Civil.
Limitele şi identificarea limitelor în care contestatorul poate valorifica informaţiile noi obţinute cu prilejul studiului dosarului achiziţiei, în perioada de soluţionare a contestaţiei; rolul CNSC.
Implicarea ofertantului desemnat câştigător în litigiul derulat în legătură cu procedura de atribuire; posibilitatea procedurală a ofertantului desemnat câştigător de a invoca neconformitatea unor oferte concurente.
NEREGULI, FRAUDE ŞI INDICATORI DE FRAUDĂ, CONFLICTE DE INTERESE ŞI INCOMPATIBILITĂŢI
Identificarea apariţiei unui eventual conflict de interese din timpul procedurii de atribuire a contractului; reglementarea conflictului de interese prin noile Directive; Sistemul de prevenţie în achiziţii publice (PREVENT).
Asigurarea de garanţie pentru participarea la licitaţiile publice respectând cerinţele documentaţiei de atribuire.
RISCURI ÎN APLICAREA LEGISLAŢIEI PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE INCLUSIV PRIN INSTRUMENTE STRUCTURALE
Cadrul instituţional şi legislativ în domeniul achiziţiilor publice şi corecţiilor financiare; tipuri şi măsuri de evitare a corecțiilor financiare; soluţionarea litigiilor în materie de corecţii financiare – prezentare de cazuri practice şi comentarii hotărâri judecătoreşti.
Cazuri practice de nereguli şi fraude în derularea procedurilor de achiziţii publice; suportarea de la bugetul de stat a anumitor corecţii financiare aplicate beneficiarilor de fonduri europene; evitarea corecţiilor financiare.
DEZBATERI ŞI RĂSPUNSURI LA PROBLEMELE PARTICIPANŢILOR.

line

Tariful de participare: 580 lei /participant (exclusiv TVA) şi cuprinde: participarea la eveniment, înregistrarea dezbaterilor, materiale informative, coffee break, lunch. Pentru tarífele de grup, vă rugăm să vă adresaţi organizatorului.

BENEFICII: VOUCHER – Discount 20 % din taxa de participare la un curs de perfecționare Expert Achiziţii Publice organizat de EAG în vara 2015 (iunie –  august) pe litoral.

CERTIFICĂRI: Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice și Certificat europass – suplimentul descriptiv de competenţe, dobândite în urma participării la eveniment şi care la cerere se eliberează posesorilor de certifícate EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 07.05.2015 la e-mail: office@revista-achizitii.ro sau office@eag.ro sau la telefon/fax: 031/428.37.35, 021/311.71.01.

Director eveniment: Nadina COJOCARU tel: 0753.025.978
Coordonator eveniment: Carmen ȘERBĂNOIU tel: 0753.025.982

[su_button url=”http://revista-achizitii.ro/wp-content/uploads/2015/04/Formular-14-–-15-mai-2015-CONFERINŢA-ANUALĂ-DE-ACHIZIŢII-PUBLICE-DIN-ROMÂNIA.doc” background=”#df090a” size=”4″ radius=”round” icon=”icon: download”]Descarcă formularul de participare[/su_button]

line

PARTENERI

parteneri

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.