Inconvenientele generate de interpretarea şi aplicarea termenului de 30 de zile pentru introducerea acţiunilor care decurg din rezoluţiunea, rezilierea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 172 – Martie 2024

Ioana VIORICĂ, Senior Managing Associate, Pop Briciu Crai Attorneys at Law
Raisa CHISTRUGA, Associate, Pop Briciu Crai Attorneys at Law

De la data intrării sale în vigoare şi până în prezent, Legea nr. 101/2016 a suferit numeroase modificări şi completări, justificate de cele mai mute ori de necesitatea eficientizării procedurilor de achiziţie publică şi reducere a duratei acestora, scopul final fiind urgentarea realizării obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local.
Modificări relativ recente au fost aduse Legii nr. 101/2016 prin Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2022. Conform preambulului Ordonanţei, intervenţia legiuitorului de la acea dată a fost determinată de nevoia unei implementări mai rapide a proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, dat fiind termenul de finalizare a proiectelor şi termenul de semnare a contractelor, stabilite prin PNRR, anume 2026, respectiv 2023 şi sancţiunea nerespectării acestor termene, constând în blocarea finanţării pentru toate proiectele din componenta de transport a PNRR.
Prezentul material nu îşi propune să treacă în revistă sau să reprezinte o analiză asupra modificărilor aduse pachetului legislativ din domeniul achiziţiilor publice prin OUG nr. 26/2022, aceste aspecte constituind obiectul unei analizei precedente3.
În cele ce urmează ne vom îndrepta atenţia asupra intervenţiilor aduse de OUG nr. 26/2022 asupra dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 101/2016, anume completarea acestui text de lege cu un nou alineat numerotat drept alineatul (9).
Obiectul acestei modificări legislative a constat în instituirea unui termen special şi derogatoriu în ceea ce priveşte introducerea acţiunilor care decurg din rezoluţiunea, rezilierea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziţie publică şi anume 30 de zile de la naşterea dreptului.
Aşa fiind, intenţia legiuitorului a fost să deroge de la termenele prevăzute de art. 53, alin. (8) din varianta Legii nr. 101/2016 anterioară momentului 21.03.2022 – data intrării în vigoare a OUG nr. 26/2022.
La o simplă observare a conţinutului art. 53, alin. (9) din Legea nr. 101/2016, s-ar putea susţine că textul de lege nu comportă interpretări şi nu este de natură a da naştere la opinii divergente cu privire la natura ori aplicarea sa.
Cu toate acestea, situaţiile întâlnite în practică tind să contrazică această teză elementară, aşa cum se întâmplă cu majoritatea dispoziţiilor legale, fiind puţine cele care nu generează dezbateri contradictorii între persoanele care le aplică sau le interpretează.
Ca atare, şi în cazul termenului de 30 de zile instituit de art. 53, alin. (9) din Legea nr. 101/2016 practica s-a confruntat cu diverse teorii privind natura sau aplicarea în timp a acestuia…

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.