Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

Publicat în revista nr. 172 – Martie 2024

Diana COCIAŞ, Avocat Partener, SCA Ivan şi Asociaţii
Alexa PARASCHIVA, Avocat, SCA Ivan şi Asociaţii

Nu este o informaţie cu caracter de noutate faptul că, de cele mai multe ori, Studiile de Fezabilitate conţin soluţii tehnice nefezabile (în deplină contrarietate cu însăşi denumirea sa) sau care nu reflectă realitatea din teren.
Nu vom stărui în cadrul prezentului articol asupra motivelor din spatele acestei contrarietăţi, fiind, totuşi, un subiect de larg interes modalitatea în care Autorităţile Contractante uzitează de studii învechite şi/sau incomplete.
De interes pentru acest articol este modalitatea în care legiuitorul român a ales să „remedieze” în executarea Contractelor de proiectare şi execuţie aceste soluţii tehnice prezentate la nivelul Studiului de Fezabilitate.
Un prim aspect pe care dorim să îl subliniem este faptul că potrivit nou-lui Contract naţional, de proiectare şi execuţie, adoptat prin HG 1/2018, Studiul de Fezabilitate are caracter informativ. Însă, practica Autorităţilor Contractante este aceea de a impune anumite soluţii tehnice din Studiul de Fezabilitate (definit şi potrivit Art. 7 alin. (1) din HG 907/2016 ca adoptând numai propuneri de scenarii) drept caracteristici imperative/cerinţe imperative ale lucrărilor. Prin urmare, în etapa de ofertare, operatorii economici interesaţi sunt obligaţi să includă în oferta tehnică aceste soluţii tehnice.
Însă, caracterul eronat/ incomplet al soluţiilor tehnice impune prin Documentaţia de Atribuire trebuie, în mod evident, corectat înainte de începerea propriu-zisă a execuţiei lucrărilor. Aceasta este, cel mai probabil, raţiunea pentru care, în cuprinsul Sub-Clauzei 8.4 din Condiţiile Generale de Contract pentru contractele de proiectare şi execuţie de lucrări adoptate prin HG 1/2018 sunt prevăzute următoarele:
După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi reperele topografice sau sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puţin diligenţele definite în Cerinţele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepţia cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referinţă.
După primirea acestei notificări, Supervizo-rul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] şi va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă şi în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condiţiile şi timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenţia necesară, ar fi identificat eroarea, greşeala sau defectul atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat Cerinţele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi Valoarea Contractului nu va fi modificată.
În situaţia în care Supervizorul (care este, în sens contractual, personal al Beneficiarului, Autoritate Contractantă) îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale cu privire la emiterea unei Decizii în termenul şi modalitatea prevăzută de Sub-Clauza 69c.2 Decizia Supervizorului, atunci procedura de „remediere” a erorilor şi a neconcordanţelor identificate prin raportare la soluţiile tehnice din Studiul de Fezabilitate este una facilă.
Problemele apar în momentul în care Supervizorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a se pronunţa prin intermediul unei Decizii cu privire la problematica/problematicile cu care a fost sesizat în temeiul Sub-Clauzei 8.4 şi activitatea de proiectare ajunge într-un impas, impas cu privire la care legiuitorul nu a reglementat o modalitate de rezolvare.
Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 69c.2, ori de câte ori este prevăzut în Contract că Supervizorul va emite o Decizie, acesta are obligaţia de a emite acest document contractual în termen de 30 de zile de la de la momentul când problema este supusă atenţiei sale…

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.