Insolvenţa – contextul şi condiţiile în care reprezintă caz de excludere a operatorului economic din procedurile de achiziţie publică –

Publicat în revista nr. 141 – Iunie 2019

Ana POPA, Managing Associate al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Introducere
Un subiect „fierbinte” în contextul situaţiei economice actuale şi al adoptării, în anul 2016, a unui nou pachet legislativ în materia achiziţiilor publice şi a celor sectoriale este reprezentat de situaţia operatorului economic insolvent, care participă la o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică sau sectorială.
Participarea unei entităţi insolvente la o procedură de achiziţie publică ridică o serie de semne de întrebare în special în privinţa capacităţii sale reale de a executa obiectul contractului în situaţia câştigării acestuia, autorităţile contractante dovedindu-se destul de refractare la atribuirea contractului unui operator economic insolvent.
Anticipând inclusiv această situaţie apărută nu de puţine ori deopotrivă în practica recentă, cât şi în cea cristalizată sub imperiul vechii legislaţii în materia achiziţiilor publice, legiuitorul naţional a reglementat atât condiţiile în care un operator economic insolvent poate participa la o procedură de achiziţie publică, cât şi contextul în care insolvenţa devine un caz de excludere din procedura de atribuire.
Fără a avea pretenţia de a realiza o analiză exhaustivă a subiectului în discuţie, acest articol oferă o „radiografie” a implicaţiilor insolvenţei în procedurile de achiziţie publică, a condiţiilor necesar a fi îndeplinite de către operatorul economic insolvent pentru a rămâne implicat în procedurile de achiziţie publică şi a dovezilor ce pot fi prezentate de către acesta pentru a îşi demonstra capacitatea concretă de executare a contractului…

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.