Are un operator economic interes personal şi legitim să solicite modificarea unei cerinţe a documentaţiei de atribuire care să aibă drept consecinţă restricţionarea concurenţei?

Publicat în revista nr. 141 – Iunie 2019

Sandra-Ioana TOMA (ANCA), avocat colaborator senior în cadrul Schoenherr şi Asociaţii

În articolul publicat în revista lunii februarie am arătat că am întâlnit în practică situaţia în care un potenţial ofertant a contestat documentaţia de atribuire în ceea ce priveşte cerinţa privind experienţa similară, susţinând că aceasta ar fi fost nelegală întrucât ar fi fost formulată într-un mod permisiv şi disproporţionat în raport de valoarea contractului de achiziţie publică ce făcea obiectul procedurii de atribuire. Mai exact, respectivul ofertant a solicitat autorităţii contractante majorarea pragului valoric minim privind experienţa similară, considerând că pragul valoric minim fixat prin cerinţa din cadrul documentaţiei de atribuire ar fi fost disproporţionat raportat la valoarea contractului.
În acest sens, am arătat că legislaţia privind achiziţiile publice prevede posibilitatea ca autoritatea contractantă să fixeze inclusiv un prag valoric minim în ceea ce priveşte experienţa similară pentru demonstrarea acesteia atunci când aceasta stabileşte criteriile relevante pentru determinarea experienţei similare. Cu toate acestea, aceeaşi legislaţie prevede expres faptul că autoritatea contractantă nu poate, prin cerinţele fixate în cadrul documentaţiei de atribuire, să restricţioneze participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire trebuie să fie, în primul rând, legale…

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.