Cornelia NAGY, Preşedinte Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (O.N.A.C.)

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019

 

Cornelia NAGY: La nivelul Uniunii Europene, centralizarea achiziţiilor este reglementată în cuprinsul Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE. Practicile privind achiziţiile centralizate sunt utilizate
în majoritatea statelor membre. Organismele centrale de achiziţie au sarcina de a efectua achiziţii prin gestionarea sistemelor dinamice de achiziţie sau prin atribuirea de contracte de achiziţii publice/acorduri-cadru pentru alte autorităţi contractante.
Organizarea de proceduri de achiziţie centralizată prin unitatea centralizată de achiziţii are în vedere o serie de obiective şi avantaje, printre care:
– uniformizarea preţurilor;
– generarea unor preţuri mai bune datorate volumelor mai mari de achiziţii;
– reducerea costurilor cu organizarea procedurilor la nivelul fiecărei autorităţi contractante;
– creşterea eficienţei administrative;
– expertiză şi capacitate sporite în ceea ce priveşte derularea procedurilor de achiziţie;
– transparenţă mai mare…

Pentru a vizualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.