Natura contractului în cadrul procesului de achiziţii aferente contractelor de lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiţii

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019

Florin SILITRĂ Director Adjunct, Direcţia Evaluare Documentaţii de Atribuire Direcţia Generală Control Ex-ante Agenţia Naţională pentru Achiziţii
Publice

În cadrul procesului de achiziţii publice la nivelul etapei de planificare, aşa cum este definită de p r e ve d e r i l e  a r t . 9 d i n H G nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea
contractantă identifică necesităţile sale şi elaborează referatul de necesitate şi se finalizează prin aprobarea documentaţiei de atribuire, respectiv a Strategiei de Contractare a Achiziţiilor Publice.
Prin Strategia de Contractare a Achiziţiilor, document ce face obiectul controlului ex-ante ANAP alături de documentaţia de atribuire, în situaţia în care procedura de atribuire are cerere de control ex-ante în vederea introducerii în eşantionul de control, autoritatea contractantă documentează, respectiv explicitează, deciziile din cadrul etapei de planificare referitoare la aspectele definite ca esenţiale de prevederile art.9 alin.(3) din HG nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, la nivelul Strategiei de Contractare a Achiziţiilor Publice (SCAP) regăsim elementele definitorii legate de tipul procedurii de atribuire, tipul contractului şi obiectul contractului, fără a lua în
considerare şi natura contractului. Prin analiza prevederilor art.3 alin. (1) lit. l)-o) din Legea nr.98/2016, se defineşte tipul contractului care poate fi unul de lucrări, achiziţiei produse sau servicii, prin art.68 alin.(1) lit.a)-i) ale aceluiaşi act normativ regăsim tipul procedurilor….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.