Natura contractului în cadrul procesului de achiziţii aferente contractelor de lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiţii

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019

Florin SILITRĂ, Director Adjunct Direcţia Evaluare Documentaţii de Atribuire Direcţia Generală Control Ex-ante Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

În cadrul procesului de achiziţii publice la nivelul etapei de planificare, aşa cum este definită de prevederile art.9 din HG nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă identifică necesităţile sale şi elaborează referatul de necesitate şi se finalizează prin aprobarea documentaţiei de atribuire, respectiv a Strategiei de Contractare a Achiziţiilor Publice.
Prin Strategia de Contractare a Achiziţiilor, document ce face obiectul controlului ex-ante ANAP alături de documentaţia de atribuire, în situaţia în care procedura de atribuire are cerere de control ex-ante în vederea introducerii în eşan-tionul de control, autoritatea contractantă documentează, respectiv explicitează, deciziile din cadrul etapei de planificare referitoare la aspectele definite ca esenţiale de prevederile art.9 alin.(3) din HG nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, la nivelul Strategiei de Contractare a Achiziţiilor Publice (SCAP) regăsim elementele definitorii legate de tipul procedurii de atribuire, tipul contractului şi obiectul contractului, fără a lua în considerare şi natura contractului. Prin analiza prevederilor art.3 alin. (1) lit. l)-o) din Legea nr.98/2016, se defineşte tipul contractului care poate fi unul de lucrări, achiziţiei produse sau servicii, prin art.68 alin.(1) lit.a)-i) ale aceluiaşi act normativ regăsim tipul procedurilor….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.