Proiectarea –Startul pentru execuţia construcţiilor

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019

Jurist Ioana CIOBOTĂ, expert achiziții publice

Separat de cele două variante, însă în cadrul aceleiaşi structuri, se ridică problema verificării de proiect. În sarcina cărei părţi se află această atribuţiune? Dacă ar fi să căutăm răspunsul în
practică, nu puţine ar fi cazurile în care verificarea proiectului se face chiar de către cel care a întocmit şi proiectul, prin contractarea serviciului în cauză cu o terţă parte, nesocotindu-se astfel dispoziţiile art. 8 din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate . Această soluţie este contrară prevederilor HG nr. 742/2018 , în conformitate cu care: verificarea tehnică a proiectelor se realizează potrivit legii, prin grija şi responsabilitatea
investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale
aplicabile stabilite de proiectant/proiectanţi şi precizate în proiect .
Varianta stabilită prin lege este cea care definitivează necesitatea autorităţii contractante şi garantează acesteia corelarea cu succes a tuturor elementelor esenţiale ale investiţiei: soluţia tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialităţi, tehnologia de execuţie propusă pentru realizarea obiectivului de investiţii, caietele de sarcini corespunzătoare, inclusiv listele de cantităţi de lucrări
din proiectul tehnic de execuţie.
I. Proiectarea în ofertare – posibilităţile operatorului economic într-un contract de proiectare şi execuţie….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.