Dificultăţi de interpretare şi aplicare a condiţiilor naţionale de contract pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019

Iuliana NEGOIŢĂ, avocat Baroul Bucureşti

După mai mult de 1 an de la intrarea în vigoare a HG nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice („HG 1/2018”), practica a semnalat unele probleme de aplicare şi interpretări diferite ale părţilor implicate, deopotrivă beneficiari autorităţi contractante şi operatori economici antreprenori.
Aplicabilitatea condiţiilor contractuale aprobate prin HG 1/2018 este obligatorie în ceea ce priveşte contractele de achiziţie publică sau sectorială de lucrări care au ca obiect, fie exclusiv execuţia de lucrări, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări şi care sunt aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile şi/sau rambursabile, a căror valoare totală estimată, conform prevederilor legale, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 24.977.096 lei…..

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.