Nicolae Dan TIVILICHI, DIRECTOR GENERAL Administraţia porturilor maritime Constanţa

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018

Reporter: Cum apreciaţi sistemul actual al achiziţiilor publice şi ce schimbări credeţi că ar fi necesare pentru consolidarea acestuia, raportat la activitatea instituţiei pe care o conduceţi?

Nicolae Dan TIVILICHI: Sistemul actual al achiziţiilor publice chiar dacă a adus o serie de elemente de noutate, totuşi este unul foarte îngreunat, cu o legis-laţie dificil de utilizat şi de interpretat într-o manieră unitară.
Totodată considerăm că unele din principalele puncte care sunt pozitive în pachetul legislativ privind achi-ziţiile publice, intrat în vigoare la mijlocul anului 2016 ar fi următoarele:
– procedurile se desfăşoară online şi, astfel, se reduce considerabil riscul de a avea proceduri viciate, prin eliminarea posibilităţii de a înlocui sau de a completa documentele deja depuse în ofertă;
– introducerea documentului unic de achiziţie european (DUAE) a redus semnificativ birocraţia, mai exact, operatorii economici nu mai depun toate documentele care să probeze îndeplinirea cerinţelor de calificare, ci doar această declaraţie în format standardizat, urmând ca doar ofertantul clasat pe locul întâi să depună documentele solicitate, anterior atribuirii contractului.

Reporter: Cu ce probleme v-aţi confruntat în ultima perioadă în derularea procedurilor de achiziţie publică? Ne puteţi da câteva exemple concrete?

Nicolae Dan TIVILICHI: La aproape doi ani de la intrarea în vigoare a noului pachet legislativ împreună cu ultimele modificări legislative, totuşi se constată că există o serie de aspecte ce îngreunează activitatea achiziţiilor publice, dintre care putem aminti:
– dificultăţi şi întârzieri nejustificate în cazul unor nece-sităţi urgente datorită obligaţiilor stabilite prin lege pen-tru achiziţiile directe, respectiv obligaţia realizării achi-ziţiilor prin intermediul Catalogului electronic din SEAP;
– datorită solicitării de a justifica în mod detaliat utili-zarea criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, autorităţile contractante sunt descu-rajate să folosească acest criteriu şi preferă să recurgă la criteriul preţul cel mai scăzut, chiar şi atunci când nu este oportună folosirea acestuia, fiind perceput ca mai sigur în cazul unor controale ulterioare;
– perioada totală de timp de la momentul iniţierii unei proceduri de către autoritatea contractantă şi până la publicarea efectivă a anunţului de participare este uneori extrem de lungă; în medie, documentele sunt respinse de mult mai multe ori.
– în ciuda validării prin controlul ex-ante, anumite aspecte pot fi contestate şi considerate nelegale la un stadiu ulterior (control ex-post, audit), obligând autoritatea contractantă să suporte sancţiunile, corecţiile financiare aferente.
Totodată vă supun atenţiei un caz concret pe care l-am semnalat inclusiv Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, la care aşteptăm un punct de vedere cu privire la ultimele modificări legislative şi anume: „Un operator economic are dreptul să recurgă la susţinerea unui/ unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională pentru a participa în cadrul unei PROCEDURI SIMPLI-FICATE”…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.