Proiectarea – Startul pentru execuţia construcţiilor

Publicat în revista nr. 139 – Aprilie 2019

Jurist Ioana CIOBOTĂ, expert achiziții publice

Proiectarea este o noţiune de impact în domeniul construcţiilor, ce s-a dovedit a fi o adevărată provocare atât pentru autorităţile contractante cât şi pentru executanţi, prin prisma modalităţilor în care aceasta devine incidentă în procedura de atribuire a unui contract de lucrări.
Pentru obţinerea unor construcţii calitative, potrivit reglementărilor în domeniu, sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a cerinţelor fundamentale aplicabile, factorii implicaţi în asigurarea acestor cerinţe făcând obiectul unei enumerări clare în conţinutul art. 6 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 10/1995.
Deşi dispoziţiile legislative în domeniu par să se mai clarifice, în practică, încă,sunt des întâlnite consecinţele ajungerii la momentul execuţiei cu un proiect defectuos. Vom încerca lămurirea acestei situaţii, pornind de la momentul declanşării procedurii de atribuire şi continuând cu derularea contractului de achiziţie publică, privind atât din punctul de vedere al autorităţii contractante, dar şi cel al ofertantului.
I.Cerinţele de proiectare–posibilităţile autorităţii contractante
Viabilitatea unui contract supus procedurii de atribuire este oglinda necesităţii autorităţii contractante, tradusă prin cerinţele propriei documentaţii de atribuire.
În considerarea prevederilor art. 23 din Legea nr. 10/1995 şi prin raportare la art. 17 alin. (4) lit. b) din HG nr. 395/2016, achizitorului îi revine prima alegere a modalităţii în care va jongla cu beneficiile serviciilor de proiectare: va opta pentru atribuirea unui singur contract (proiectare şi execuţie) sau pentru atribuirea unor contracte separate. Oricare dintre variantele alese trebuie să asigure achizitorul de îndeplinirea obiectivului contractat cu respectarea condiţiilor licitate: specificaţii tehnice, parametrii calitativi, menţinerea tehnologiei ofertate, a preţului şi a duratei de execuţie….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.