R.A.P. în dialog cu ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica

Reporter: Comisia Europeană a solicitat eliminarea excesului de birocraţie în ce priveşte derularea anumitor programe operaţionale din 2014-2020. Ce măsuri concrete aveţi în plan pentru eliminarea acestor dificultăţi?

Marius Nica: Pentru diminuarea birocraţiei şi garantarea transparenţei şi accesului tuturor potenţialilor beneficiari la asistenţa financiară europeană nerambursabilă, Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii a stabilit condiţii clare privind organizarea sistemului de gestiune şi control al programelor operaţionale.93

În concordanţă cu prevederile reglementărilor europene, Ministerul Fondurilor Europene şi-a asumat în Acordul de Parteneriat măsuri operaţionale cu caracter orizontal care vizează reducerea birocraţiei prin aplicarea principiilor de management modern, bazat pe performanţă şi o mai bună coordonare a tuturor fondurilor de tip structural prin decizii unitare la nivel operaţional.

De asemenea, tot în Acordul de Parteneriat, ne-am asumat o abordare unitară de implementare, cu reguli standardizate şi cuprinzătoare, precum şi termene administrative mai reduse.

Totodată, sistemul informatic va fi adaptat astfel încât să asigure inclusiv interoperabilitatea cu sisteme informatice ale instituţiilor publice care deţin baze de date relevante pentru beneficiari, în vederea reducerii numărului de documente solicitate, informaţiile putând fi accesate online de către autorităţile de management sau organismele intermediare. Aceasta va permite pe de o parte beneficiarilor depunerea facilă a cererilor de finanţare, iar pe de altă parte autorităţilor de management/organismelor intermediare procesarea şi evaluarea administrativă a acestora într-un timp cât mai scurt.

Reporter: Ce modificări de ordin legislativ aveţi în vedere pentru evitarea, pe viitor, a sincopelor în finanţarea proiectelor?

Aş începe prin a preciza că măsurile luate nu sunt neapărat de natură legislativă. Aceste măsuri vizează: managementul ciclului de proiect la nivelul structurilor responsabile de implementare a programelor operaţionale; asigurarea implementării eficiente şi eficace a fondurilor;  activităţile de control şi audit; instituţiile şi procedurile externe sistemului de gestionare a instrumentelor structurale şi influenţa acestora asupra procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectelor; măsuri antifraudă în utilizarea fondurilor europene; capacitatea administrativă a structurilor responsabile de implementarea programelor operaţionale şi nu în ultimul rând capacitatea şi responsabilitatea beneficiarilor.

Pentru a viziualiza interviul în integralitatea sa, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.