Recomandări de atribuire a contractelor de mentenanţă, în situaţia unei concurenţe restrânse

Publicat în revista nr. 160 – Martie 2021

ing. Bogdan BALAN, expert achiziţii publice

Activitatea de mentenanţă a diferitelor echipamente complexe din dotarea autorităţilor contractante este una care presupune consumul de către acestea a importante fonduri financiare dar, în acelaşi timp, şi de resursă umană, atât din partea compartimentelor interne specializate în achiziţii publice (CISAP), cât şi din partea celorlalte compartimente (aplicabil şi echipamentelor mai
puţin complexe dar numeroase cantitativ).
Mentenanţa echipamentelor este necesară în toate domeniile, de la cele mai comune (ex: I.T.) până la cele mai complexe (ex: locomotive) sau de la cele mai nereglementate (ceasuri) la cele supra-reglementate din cauza riscurilor induse (echipamente medicale sau supuse regimului ISCIR, autospeciale etc.).
Activitatea de mentenanţă a acestor echipamente se poate realiza în regim internalizat sau în regim externalizat. Odată adoptată decizia de externalizare a mentenanţei, nu puţine sunt situaţiile în care contractele de mentenanţă pot fi atribuite unui număr limitat de ofertanţi autohtoni sau chiar unuia singur, cele mai întâlnite astfel de cazuri fiind cele în care:
a) atribuirea serviciilor de mentenanţă se face unui reprezentant al producătorului – situaţiile în care producătorul extern al echipamentului dezvoltă o reţea de unităţi service la nivel mondial (european) dar cu unic reprezentant la nivel naţional, putând fi regăsite situaţii precum:
– producătorul străin a autorizat în România o singură entitate care a dezvoltat o reţea service locală de puncte de lucru, pe care însă o controlează în totalitate – cazul unor vehicule supuse
regimului circulaţiei pe drumurile publice. Existenţa unei condiţionări „structuri service autorizate de producător” se va exprima în documentaţia de atribuire astfel: ofertantul să fie structură service autorizată RAR Clasa I (conform regulamentului R.A.R. nr. RNTR 9), cerinţa putând fi îndeplinită doar de un singur ofertant;
– producătorul străin a autorizat în România o singură entitate şi care nu a dezvoltat o reţea service locală (având sau nu tehnicieni zonali astfel încât să asigure o anumită acoperire teritorială)
– cazul aparaturii medicale, echipamentelor ISCIR etc., serviciile de mentenanţă fiind asigurate în România de unica societate autorizată.
b) atribuirea serviciilor de mentenanţă se face direct către producător – situaţiile în care chiar producătorul (extern sau român) este şi unicul posibil prestator de servicii de mentenanţă,
fiind unicul care deţine sau poate dezvolta tehnologia de reparaţie;
c) alte situaţii în care prestatorul este unicul care deţine o capacitate tehnică şi profesională (resurse precum personal sau echipamente) necesară autorităţii contractante.
Elocvent în acest sens este studiul prezentat de Consiliul Concurenţei şi intitulat ”Studiu privind efectul de captivitate (Lock-in) în sectoarele sensibile în domeniul achiziţiilor publice, IT şi echipamente/ aparatură ” medicală . Astfel, studiul evidenţiază:
– efectele generale: dependenţă faţă de un anumit furnizor; incompatibilitatea pieselor; furnizorii folosesc tehnici pentru blocarea clientului; reducerea concurenţei, rigiditatea preţurilor;
– Sectoare sensibile: IT (aplicaţiile software dezvoltate la cerere) şi echipamentelor/aparaturii medicale, consumabile/piese de schimb şi mentenanţa aferentă;
– efectele captivităţii în domeniul achiziţiilor: există situaţii în care nu există decât un singur furnizor de servicii; există furnizori care prezintă documente prin care sunt reprezentanţi exclusivi în
România; există exclusivitate din partea producătorului pentru anumiţi distribuitori/prestatori; situaţia devine mai complexă în cazul consumabilelor/pieselor de schimb specifice producătorului de la care s-a realizat achiziţia, iar acel producător al echipamentului medical respectiv nu asigură dreptul de comercializare decât unor furnizori agreaţi;
– căi de evitare:……. spitalele publice ar trebui să evalueze dacă costul relativ al produselor în perioada post-garanţie este sau nu semnificativ….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.