Scurte consideraţii cu privire la Ordonanţa de Guvern nr. 3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice

Publicat în revista nr. 162 – Septembrie 2021

Avocat Monica STRÎMBEI, Partener, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners
Avocat Radu NOŞLĂCAN, Senior Associate, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners

Ultimele modificări aduse legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice, operate prin efectul recentei Ordonanţe de Guvern nr. 3/2021 se înscriu într-un trend al puterii executive (cel puţin la nivel declarativ) de flexibilizare şi eficientizare a procedurilor de achiziţie publică.
La fel ca şi în cazul precedentelor modificări operate la nivelul legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice (ne referim aici în special la Ordonanţa de Urgenţă nr. 23/2020), recentele modificări legislative vin să lămurească anumite aspecte rămase neclare în legislaţia de bază a achiziţiilor publice (ceea ce este binevenit) precum şi să scurteze durata procedurilor de achiziţie publică, respectiv timpul necesar pentru încheierea contractelor de achiziţie publică (ceea ce, sub anumite aspecte, ridică întrebări legate de respectarea principiului transparenţei şi nu numai).
În cele ce urmează vom inventaria, pe scurt, principalele modificări aduse prin Ordonanţa de Guvern nr. 3/2021 la Legea nr. 98/2016 respectiv la Legea nr. 101/2016 respectiv vom face o scurtă critică a acestor modificări legislative.
În ceea ce priveşte modificările aduse Legii nr. 98/2016, acestea vizează atât clarificarea unor termeni folosiţi cât şi scurtarea unor termene în cadrul procedurilor de atribuire, astfel încât contractele de achiziţie publică să poată fi încheiate cu mai multă rapiditate.
O modificare în scop de clarificarea vizează definiţia subcontractanţilor. Astfel, prin efectul Ordonanţei de Guvern nr. 3/2021 s-a restrâns câmpul de aplicare al acestui termen, menţionându-se că este subcontractant doar acela, fără a fi parte în contractul de achiziţie publică, execută o parte a unei lucrări sau un element al unui serviciu, eliminându-se sintagma privitoare la furnizarea unor astfel de părţi sau elemente.
În acest spirit, urmare a modificărilor operate, Legea nr. 98/2016 menţionează acum expres faptul că punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare.
În acest fel se încercă o delimitare mai clară între două categorii de persoane sau entităţi care deşi nu sunt parte în contractul de achiziţie publică, participă indirect la „realizarea” obiectului acestui contract, respectiv subcontractanţii, care execută o parte a obiectului contractului de achiziţie publică şi furnizorii, care pun la dispoziţia unui contractant diverse produse şi servicii necesare înfăptuirii contractului de achiziţie publică.
Având în vedere amplele discuţii pe care noţiunea de subcontractant le-a suscitat în trecut considerăm că aceste clarificări sunt binevenite.
Tot în materia subcontractării, într-o încercare de creştere a transparenţei, noua formă a Legii nr. 98/2016 obligă operatorii economici să menţioneze în ofertă nu doar partea din contract pe care urmează să o subcontracteze, ci şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi.
Pe de altă parte, Ordonanţa de Guvern nr. 3/2021 aduce o serie de modificări Legii nr. 98/2016 în scopul reducerii termenelor în procedurile de achiziţie publică, astfel încât contractele de achiziţie publică să poată fi încheiate mai repede.
În acest sens, se fac remarcate o serie de modificări care cum ar fi micşorarea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar sau reducerea termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii.
O modificare care a dat deja naştere unor discuţii între practicieni este operată la nivelul Ordonanţei de Urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.