Segregarea prevederilor legislaţiei achiziţiilor publice/sectoriale

Publicat în revista nr. 154 – Iulie 2020

Eduard BADEA, Director General CEPARU&IRIMIA CONSULTING S.R.L.

În data de 4 iunie 2020, Ministerul Fondurilor Europene a postat spre consultare publică, pe site-ul instituţiei respective, Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru digitalizarea controlului ex-ante în domeniul achiziţiilor publice/ sectoriale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi pentru reglementări specifice achiziţiilor publice/ sectoriale aferente proiectelor de infrastructură, denumit în continuare Proiectul şi la Nota de fundamentare aferentă, denumită în continuare Nota (http://mfe.gov.ro/informatii-de-interes-public/acte-normative-in-consultare-publica/- poziţia 29 din tabel).
Ca informaţie relevantă, în tot acest timp s-a regăsit la Camera Deputaţilor, în procedură de adoptare PL-x nr. 354/2020 (cu o celeritate uimitoare, în data de 09.06.2020 acest proiect a fost înregistrat la Cameră, iar în data de 10.06.2020 a fost adoptat de Cameră), Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18377), care conţine aproape în totalitate, în cadrul Cap. VIII, prevederile care se regăsesc în cadrul Proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru digitalizarea controlului ex-ante în domeniul achiziţiilor publice/ sectoriale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi pentru reglementări specifice achiziţiilor publice/ sectoriale aferente proiectelor de infrastructură, sus precizat.
În data de 12.06.2020, PL-x nr. 354/2020 a fost trimis la Preşedintele României pentru promulgare şi în data de 16.06.2020 a fost depusă o sesizare de neconstituţionalitate (formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) la Curtea Constituţională (Dosar nr.722A/2020).
Astfel, precizările de mai jos, formulate în legătură cu Proiectul şi Nota, se aplică corespunzător şi prevederilor Cap. VIII din Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene sus precizat, care, dacă va fi adoptat cu prevederile existente la Cap. VIII, va fi de natură să provoace, în opinia mea, disfuncţionalităţi ale sistemului de achiziţii publice, în loc să îl eficientizeze, având în vedere promovarea unor reguli de natură a segrega legislaţia în materie.
Conform Notei, „Ţinând cont de reglementările legale în vigoare, interne şi internaţionale, şi de necesitatea asigurării cadrului legal şi a condiţiilor necesare realizării obiectivelor şi a obligaţiilor asumate de România în contextul actual, se impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri specifice pentru implementarea proiectelor de infrastructură, cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru anul 2020 precum şi de modificare şi completare a unor acte normative.”
Reţineţi sintagma „Ţinând cont de reglementările legale în vigoare”.
Astfel, în sensul „reglementării în regim de urgenţă a unor măsuri specifice”, prin Proiect se intenţionează modificarea unor reguli ce ţin de legislaţia achiziţiilor publice, respectiv reguli procedurale referitoare la aspecte ce ţin de procesul achiziţiilor publice, respectiv aspecte legate de:
– controlul ex-ante,
– sistemul de remedii judiciar,
– sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional,
– clarificări solicitate în cadrul procedurilor de atribuire….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.