Avocat Monica STRÎMBEI, Partener, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners

Publicat în revista nr. 153 – Iunie 2020

Reporter: La sfârşitul lunii mai s-au împlinit 4 ani de la adoptarea pachetului legislativ privitor la achiziţiile publice şi la concesiuni. Unele schimbări legislative au avut loc şi în ultima perioadă şi în contextul pandemiei de COVID – 19. Privind în ansamblu reglementările legale în vigoare, care sunt marile transformări aduse de acest pachet legislativ?

Monica STRÎMBEI: Aşa este. Legislaţia despre care faceţi vorbire cuprinde, din punct de vedere al dreptului substanţial sau material, Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. Aceste legi au implementat Directiva 2014/24/UE privind achiziţiile publice, Directiva 2014/25/UE privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale respectiv Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune. O schimbare majoră şi binevenită este reglementarea unitară, la nivel european, a contractelor de concesiune de lucrări şi servicii, care înainte de adoptarea Directivei 2014/23/UE respectiv de adoptarea Legii nr. 100/2016, erau supuse doar principiilor generale ale dreptului Uniunii Europene (cum ar fi principiul nediscriminării) şi legislaţiilor naţionale ale fiecărui stat membru. Pe de altă parte, legislaţia adoptată în România în urmă cu 4 ani a venit cu noi clarificări cu privire la desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de concesiuni şi, parţial, cu privire la executarea acestor contracte. Aceste clarificări s-au inspirat, în mare parte, din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de-a lungul anilor, dar au fost şi rodul unei efort de flexibilizare şi transparentizare a contractelor publice. Faţă de toate aceste aspecte, este evident faptul că peisajul achiziţiilor publice şi la concesiuni arată astăzi diferit decât arăta înaintea adoptării legislaţiei amintite anterior. Distinct, astfel cum dvs. aţi menţionat în cadrul întrebării, o discuţie separată este cea privind noile reglementări adoptate în contextul pandemiei de Covid – 19, asupra cărora am făcut unele precizări într-un material precedent…..

Pentru a vizualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.