Avocat Raluca MIHAI, Partner Voicu & Filipescu SCA

Publicat în revista nr. 152 – Mai 2020

Reporter: Ce ne puteţi spune despre dinamica procedurilor de achiziţii publice urmare a prelungirii stării de urgenţă în România?

Raluca MIHAI: Putem vorbi aici de două paliere, anume achiziţiile publice obişnuite, care au continuat să se desfăşoare în mod normal, cu depuneri şi analiză de oferte, formulare de contestaţii, precum şi achiziţiile publice de materiale şi echipamente necesare prevenirii şi combaterii pandemiei de COVID-19, care au un regim deosebit pe perioada stării de urgenţă.
Astfel, în cazul achiziţiilor publice de produse, lucrări şi servicii ce nu au legătură cu prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19, procedurile s-au desfăşurat în mare parte normal încă din 16 martie 2020, când s-a declarat starea de urgenţă în România, cu o oarecare încetinire firească atât din partea autorităţilor contractante, cât şi a CNSC şi instanţelor de judecată, de înţeles având în vedere măsurile de distanţare socială impuse de autorităţi, procedurile stricte de dezinfecţie ce au avut loc la sediul CNSC, protocoalele de acces din cadrul instanţelor de judecată, dar şi reticenţa generală a persoanelor cu privire la desfăşurarea activităţii în general. Am continuat să asistăm clienţii în depunerea de oferte, formularea de contestaţii şi plângeri, adaptândune cu toţii la noile reguli şi învăţând treptat să supravieţuim cu acest virus.
Legislaţia în materia achiziţiilor publice nu a mai suferit modificări în această perioadă, ultima modificare majoră fiind prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020.
Cât despre achiziţiile publice de materiale şi echipamente necesare prevenirii şi combaterii pandemiei de COVID-19, Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 a prevăzut în art. 10 din Anexa nr. 1 – Măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate directă că, autorităţile publice centrale, precum şi entităţile juridice în care statul este acţionar majoritar pot achiziţiona în mod direct materiale şi echipamente necesare combaterii acestei epidemii.
Prin Decretul Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020, prin care s-a prelungit starea de urgenţă cu încă 30 de zile, măsurile de primă urgenţă cu privire la achiziţiile directe au suferit câteva modificări şi nuanţări, indicându-se în art. 15 din Decret că toate autorităţile contractante, inclusiv entităţile juridice în care statul este acţionar majoritar, au dreptul de a achiziţiona direct materiale şi echipamente necesare prevenirii şi combaterii COVID-19, cu depăşirea pragului valoric stabilit de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în limita fondurilor bugetare repartizate cu această destinaţie.
Astfel, una dintre cele mai importante şi interesante diferenţe priveşte posibilitatea tuturor autorităţilor contractante, nu doar a autorităţilor publice centrale, cum se prevedea în Decretul nr. 195/2020, inclusiv a entităţilor juridice în care statul este acţionar majoritar, de a achiziţiona în mod direct materiale şi echipamente necesare prevenirii şi combaterii pandemiei de COVID-19. Astfel, aceste achiziţii directe vor putea fi realizate şi de autorităţile locale, cum ar fi primării, consilii judeţene, dar şi de unităţile sanitare care nu sunt în subordinea Ministerului Sănătăţii….

Pentru a vizualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.