Ştefan-Radu Oprea Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Publicat în revista nr. 126 – martie 2018

Reporter: În programul de guvernare 2018-2020, la capitolul Politici publice privind IMM-urile, au fost precizate o serie de măsuri. Inte-resant pentru noi ar fi să ne prezentaţi stadiul implementării acestora, în special Legea Lobby – ului, de mare interes pentru cititorii noştri, precum şi schemele de ajutor Start-Up Nation.


Ştefan-Radu Oprea: Ministerul nostru este unul tânăr, însă a reuşit, în acest răstimp, câteva performanţe, cu impact deosebit în viaţa comunităţii de business, şi intenţionăm să continuăm seria acestor măsuri pentru stimularea comerţului, investiţiilor şi a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
Proiectul de Lege a lobby-ului sau, altfel spus, a transparentizării intereselor, va contribui la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din România, în conformitate cu prevederile Programului de Guvernare 2018-2020 şi se înscrie între propunerile legislative pentru acest an ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.
În vederea protejării şi promovării intereselor mediului de afaceri şi asigurării unui acces direct şi nediscriminatoriu la informaţii şi servicii, este nevoie de o măsură legislativă care să asigure transparenţa intereselor din business. Împreună cu colegii de la Consultare Publică şi Dialog Social, am realizat un proiect asemănător Registrului de transparenţă european ce va permite dezvoltarea Registrului Unic de Transparenţă a Intereselor (RUTI). Prin RUTI, va fi asigurată înregistrarea şi monitorizarea persoanelor fizice şi juridice implicate în activităţi legale de susţinere a unor puncte de vedere legate de deciziile autorităţilor legislative şi executive, prin contact direct cu funcţionarii publici şi politicienii desemnaţi, în scopul de a promova şi a susţine interesele legitime pentru iniţierea, adoptarea, modificarea şi abrogarea reglementărilor de către autorităţile publice sau de promovare a unui program sau a unei politici publice.
Avem în vedere lărgirea cadrului RUTI astfel încât factorii de decizie politică să nu acţioneze izolat de societatea civilă şi mediul economic, păstrând un dialog deschis, transparent şi sistematic cu reprezentanţii acestora, în concordanţă cu angajamentele de transparenţă existente la nivel european.
Stimularea spiritului antreprenorial prin susţinerea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor, ca motor al economiei româneşti, rămâne o prioritate a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Înainte de preluarea portofoliului de ministru, am făcut parte din această comunitate de afaceri şi ştiu, prin urmare, că este nevoie de un ecosistem antreprenorial funcţional, în care componenta legislativă, infrastructura mediului de afaceri şi cultura antreprenorială să genereze coerenţa şi stabilitatea necesare stimulării mediului de afaceri.
Dezvoltarea unitară a politicilor de susţinere a IMM-urilor, atragerea de investiţii, promovarea exporturilor, înlesnirea accesului la finanţare al IMM-urilor, implementarea programelor de ajutor de minimis sunt obiective majore pentru Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.
Măsurile şi acţiunile pe care le avem în vedere cu privire la antreprenoriat au fost cuprinse şi în Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România – Orizont 2020. Printre acestea, mentionăm sprijinirea start-up-urilor, sprijinirea dezvoltării educaţiei antreprenoriale la toate nivelurile de învăţământ şi stimularea antreprenoriatului social, programe de sprijin antreprenorial, inclusiv pentru grupurile sociale vulnerabile/defavorizate, facilitarea înfiinţării de structuri moderne de sprijinire a afacerilor şi perfecţionarea celor existente, promovarea comportamentului etic în afaceri şi sprijinirea întreprinzătorilor oneşti care doresc să înceapă o afacere, organizarea de evenimente şi campanii media, platforme online de orientare şi consiliere, platforme pentru start-up-uri şi IMM-uri.
Am implementat, astfel, alături de toate celelalte programe dedicate IMM-urilor, programul Start-Up Nation, la care au aplicat peste 19.000 de firme, au fost acceptate la plată, în 2017, 8444 de firme, care vor crea peste 20000 de noi locuri de muncă. Vom continua şi anul acesta programul Start-Up Nation, pe care îl vom îmbunătăţi şi simplifica, astfel încât să fie accesibil unui număr cât mai mare de viitori întreprinzători care vor să transforme ideea de afacere în poveste de succes personală.
Am creat un cadru de legislativ orientat spre business prin adoptarea Legii prevenirii, care a intrat deja în vigoare, a Legii Parteneriatului Public Privat, şi a multor alte măsuri menite să îmbunătăţească activitatea de dezvoltare şi consolidare a companiilor româneşti. Vom continua în acest an să ne perfecţionăm şi să oferim antreprenorilor români şi străini cele mai bune soluţii de dezvoltare a afacerilor, într-o economie de piaţă competitivă.
În ceea ce priveşte sprijinirea start-up-urilor, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenorait (MMACA), împreună cu instituţiile implicate, urmăreşte oportunităţile şi identifică posibilităţile de sprijinire a antreprenoriatului, îndeosebi în zonele cu densitate scăzută a IMM-urilor, cu accent pe sectoarele cu potenţial creativ şi în mediul rural….

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.