Criteriile minime privind protecţia mediului pentru grupe de produse şi servicii, precum şi caietele de sarcini standard, vor fi stabilite printr-un...

Ordinul ANRE nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, care stabileşte un cadru organizat pentru tranzacţionarea în regim concurenţial, în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu,...

Ordinul Ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1436/2014 pentru completarea anexei la Normele de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013...

O problemă des întâlnită în practică se referă la reevaluarea ofertelor urmare a emiterii unei decizii pronunţată de către Consiliul Naţional...

Premise O asemenea modalitate de eficientizare managerială, revoluţionară prin conţinut, este determinate de manifestarea mai multor cauze: manifestarea...

O astfel de modalitate de eficientizare managerială este determinate de manifestarea mai multor cauze, precum: politizarea excesivă a managementului...

error: Content is protected !!