Profesionalizarea managerilor și a managementului

ion_verboncu

O astfel de modalitate de eficientizare managerială este determinate de manifestarea mai multor cauze, precum:

 • politizarea excesivă a managementului companiilor de stat și al organizațiilor publice
 • deficiente majore în procesul de recrutare, selecție și încadrare a personalului managerial
 • competența managerială redusă la o parte apreciabilă dintre manageri, mai cu seamă la managerii de întreprinderi mici și mijlocii
 • posibilități financiare reduse pentru training și consultant managerială
 • corupția și evaziunea fiscală aflate la cote alarmante în țara noastră

Modalitățile principale de realizare a acestui deziderat sunt:

 • privatizarea managementului companiilor de stat și al unor instituții publice
 • metodologizarea managerială
 • training managerial continuu organizat și derulat de organizații abilitate în acest domeniu
 • apelarea la serviciile de consultanță managerială, prestate de firme românești sau străine
 • încheierea și derularea de parteneriate cu universități de profil, instituții de cercetare din țarăși străinătate

Efectele nu vor întârzia să apară. Astfel:

 • vor fi create premise favorabile pentru obținerea de performanțe manageriale și economice
 • se va asigura amplificarea vizibilității internationale  a managementului organizațiilor românești
 • vor fi asigurate condiții favorabile pentru o competititvitate ridicată a firmelor românești

În sistemul public, intensificarea profesionalizării managerilor necesită, potrivit specialiștilor, următoarele:

 • modernizarea formării manageriale – cursuri postuniversitare, programe de masterat etc. – derulate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior economic, centrelor de perfecţionare managerială
 • amplificarea calităţii şi diversităţii serviciilor de consultanţă şi consiliere managerială, funcţie de evoluţiile naţionale şi internaţionale ale cererii de consultanţă şi a tendinţelor manifestate în acest domeniu
 • amplificarea dimensiunii pragmatice a training-ului managerial
 • realizarea de parteneriate între universităţi şi alţi prestatori de servicii de formare şi consultanţă, pe de o parte, şi organizaţiile beneficiare, pe de altă parte
 • amplificarea dimensiunii internaţionale a programelor de formare şi consultanţă managerială
 • programarea şi organizarea ştiinţifică a muncii managerilor
 • îmbunătăţirea raporturilor cu subordonaţii, în principal prin promovarea unor modalităţi eficace de motivare, precum îmbogăţirea, lărgirea ori rotaţia posturilor
 • apelarea la serviciile şi a altor colaboratori moderni (informaticieni, psihologi, sociologi, jurişti, consilieri manageriali).

Punctul de pornire într-un asemenea demers complex îl constituie studiul de diagnosticare, consecinţă a unui demers metodologic riguros, aşa cum rezultă din prezentarea efectuată în capitolul anterior.

Prof.univ.dr.ION VERBONCU

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.