CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (IV)

Publicat în revista nr. 137 – Februarie 2019

Prof.univ.dr. Ion VERBONCU,
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Aspectele prezentate în precedentele trei numere ale revistei, referitoare la maniera de exercitare a managementului şi cauzele generatoare de puncte forte şi slabe, permit identificarea unui set de posibile soluţii de profesionalizare şi eficientizare managerială a organizaţiilor româneşti, integrate sau nu în modele coerente. Cele mai semnificative dintre acestea, prin care managementul îşi demonstrează rolul de factor principal în dezvoltarea şi creşterea economică, sunt: promovarea generalizată a managementului strategic (în condiţiile în care există o strategie globală naţională, nu doar un program de guvernare); reegineeringul managerial; metodologizarea managerială; profesionalizarea managerilor; ameliorarea culturii organizaţionale şi manageriale; depolitizarea şi debirocratizarea managementului; creşterea transparenţei decizionale la nivel de organizaţie.
Promovarea generalizată a managementului strategic – presupune imprimarea unui caracter predominant prospectiv managementului prin fundamentarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea de strategii globale şi parţiale realiste, cu obiective, opţiuni, resurse, termene şi modalităţi de obţinere de avantaj competitiv concordante cu faza ciclului de viaţă în care se află organizaţia, complexitatea şi intensitatea influenţelor exercitate de factorii mediului ambiant, naţional şi internaţional; un manager profesionist utilizează strategia ca instrument de previziune şi mijloc de promovare a ordinii, disciplinei şi rigurozităţii în organizaţie. Elaborarea strategiei presupune stabilirea realistă a obiectivelor, prin valorificarea unor variabile interne (capacitatea de producţie), externe (piaţa) şi mixte (interesele economice ale principalilor stakeholderi), conturarea unor modalităţi de realizare a acestora, dimensionarea adecvată a resurselor ce urmează a fi alocate şi folosite, iar aplicarea sau implementarea sa solicită ”punerea” în practică a unor asemenea soluţii prin intermediul unor decizii corespunzătoare. În acest perimetru putem invoca unele modalităţi complementare, precum reproiectarea managerială – care presupune şi metodologizarea managerială – sau doar metodologizarea managerială, axată pe folosirea de metode şi tehnici de management evoluate şi a unor metodologii manageriale specifice, aceasta din urmă fiind şi calea mai eficace către un management profesionist, exercitat de manageri care ”ştiu” management…..

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.