CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (III)

Publicat în revista nr. 136 – Ianuarie 2019

Prof.univ.dr. Ion VERBONCU,
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Abordarea managementului poate fi realizată în mai multe ipostaze: în sens restrâns, caz în care putem pune semnul egalităţii între management şi execuţie ori în sens larg, caz în care management = conducere + gestiune. De asemenea, dacă ne referim la obiectul de studiu al acestuia, pot fi invocate abordarea pe procese (de management, n.a.) şi abordarea ca sistem de management, ce pleacă de la tratarea sistemică a organizaţiei (este un sistem socio-economic, tehnico-material, deschis, organic adaptiv, predominant operaţional şi sistem de management). Indiferent de abordare, personajul principal îl reprezintă managerii. Exercitarea proceselor de management şi a fiecărei funcţii în parte reclamă fundamentarea, adoptarea şi aplicarea de decizii de către managerii amplasaţi în poziţii ierarhice diferite, după cum urmează:
· Exercitarea funcţiei de previziune: stabilirea obiectivelor, a modalităţilor de realizare, dimensionarea resurselor, precizarea termenelor, evidenţierea modalităţilor de obţinere de avantaj competitiv/fundamentarea şi elaborarea de strategii şi politici globale şi parţiale;este cea mai importantă funcţie a managementului întrucât asigură coordonatele evoluţiei organizaţiei şi componentelor sale pe orizonturi variate de timp; fără obiective, exercitarea celorlalte funcţii este un non sens deoarece lipseşte termenul de referinţă la care se raportează deciziile adoptate în perimetrul acestora; cascadarea obiectivelor este obligatorie! Fundamentarea şi elaborarea strategiei la nivel de organizaţiei sunt condiţionate de existenţa strategiei globale şi a strategiilor parţiale
(sectoriale) la nivelul economiei şi al sectoarelor acesteia, apanajul managerilor din Guvern; strategia naţională şi strategiile sectoriale reprezintă unul din fundamentele strategiei globale a oricărei organizaţii, alături de studiul de diagnosticare, studiul de piaţă şi studiul ecologic.
· Exercitarea….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.