CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VI)

Publicat în revista nr. 139 – Aprilie 2019

Prof.univ.dr. Ion VERBONCU,
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Cum poate fi asigurată profesionalizarea managerilor şi a managementului? Iată o întrebare la care un răspuns pertinent nu poate fi dat decât după cunoaşterea stadiului ”dotării” cu manageri pro-fesionişti a organizaţiilor româneşti. Pe ansamblu, gradul de profesionalizare a managerilor sau, altfel formulat, gradul de dotare a posturilor de management cu manageri profesionişti este în progres, dar încă redus comparativ cu exigenţele.
La nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii, situaţia este justificată din două puncte de vedere. Pe de o parte, dat fiind faptul că întreprinzătorii nu au suficiente cunoştinţe de management, dar nici calităţi şi aptitudini adecvate în acest domeniu, noile afaceri au o viaţă destul de scăzută. Dovadă, rata ridicată de ”mortalitate” în rândul IMM-urilor (mai ales al microîntreprinderilor), cauza principală constituind-o managementul defectuos exercitat de managerii-întreprinzători. Pe de altă parte, sunt puţine întreprinderi din acest sector care au apelat la separarea managementului de proprietate şi dispun de manageri profesionişti. Întreprinzătorii-proprietari continuă să-şi exercite prerogativele de manageri ai afacerilor proprii, situaţie ce tinde să devină din ce în ce mai dificilă pe măsură ce caracteristicile dimensionale ale acestora se amplifică, iar funcţionarea lor devine mult mai complexă. Lipsa de încredere în managerii-angajaţi, care ”se pricep” la management duce cu siguranţă la diminuarea potenţialului de viabilitate managerială a acestor firme şi, implicit, la pierderi financiare apreciabile…..

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.