CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VIII)

Publicat în revista nr. 141 – Iunie 2019

Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Continuăm prezentarea principalelor modalităţi de profesionalizare a managerilor şi managementului organizaţiilor româneşti cu metodologizarea managerială. Necesitatea amplificării gradului de metodologizare managerială este justificată, pe de o parte, de amatorismul de care dau dovadă mulţi din cei care conduc şi gestionează întreprinderile publice şi private şi, pe de altă parte, de rolul decisiv pe care îl joacă în eficientizarea managementului acestor organizaţii.
Metodologizarea managerială este, indiscutabil, cea mai importantă modalitate de profesionalizare a managerilor dacă avem în vedere faptul că, prin instrumentarul managerial şi metodologiile şi alte elemente metodologice de proiectare/reproiectare şi întreţinere a funcţionării sistemului de management şi a componentelor sale se asigură: scientizarea prestaţiei managerilor, indiferent de poziţia lor ierarhică dintr-o organizaţie, imprimarea unor caracteristici de ordine, disciplină şi rigurozitate în domeniile conduse, valorificarea pe un plan superior a competenţei manageriale a celor care conduc şi gestionează organizaţiile româneşti. Abordarea metodologizării manageriale trebuie să ia în considerare două aspecte importante:
În primul rând, promovarea şi utilizarea unui instrumentar managerial modern, din care fac parte sisteme (metode complexe), metode şi tehnici de management…

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.