CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (V)

Publicat în revista nr. 138 – Martie 2019

Prof.univ.dr. Ion VERBONCU,
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Profesionalizarea managerilor şi a managementului din România, în special la nivelul organizaţiilor (publice şi private) reprezintă, indiscutabil, cea mai importantă modalitate de eficientizare şi, ca atare, trebuie abordată cu seriozitate şi corelativ cu situaţia politică şi economică în care ne aflăm. Sunt multe aspecte de clarificat în materie de profesionalizare a managerilor şi a managementului, primul dintre acestea referindu-se la actorii principali ai proceselor de management, respectiv managerii. Într-un asemenea context, întrebarea ce este managerul profesionist?, vine de la sine.
Deşi pare de necrezut, sunt încă mulţi specialişti în management (!) care consideră că manager este doar persoana care conduce organizaţia, adică directorul general sau preşedintele acesteia. Nimic mai fals întrucât manager este persoana care, în virtutea sarcinilor (atribuţiilor), competenţelor şi responsabilităţilor conferite postului ocupat, exercită procese de management, adică adoptă decizii prin care influenţează deciziilor şi acţiunile altor persoane. Ca atare, manageri sunt directorul general, directorii executivi, şefii de servicii, şefii de secţie de producţie, şefii de birouri, şefii de ateliere de producţie, maiştrii ş.a.m.d., fiecare din aceştia fiind nemijlocit implicat în previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea şi control-evaluarea prestaţiei executanţilor. Aceste multiple ipostaze în care se află managerii explică intensitatea exercitării anumitor funcţii ale managementului, dar şi importanţa deciziilor adoptate în economia deciziilor organizaţiei…..

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.