Începutul acestui an demarase oarecum promiţător din perspectiva modului în care se lansaseră consultări privind reforma sistemului achiziţiilor...

Aşa cum deja se cunoaşte de către practicienii în domeniu, unul dintre marile merite ale noii directive europene în materie de achiziţii publice...

Indiscutabil, unul din termenii frecvent utilizaţi în ultimii ani, de către specialişti, dar mai ales de către nespecialişti, este cel de MANAGEMENT....

Reporter: Comisia Europeană a solicitat eliminarea excesului de birocraţie în ce priveşte derularea anumitor programe operaţionale din 2014-2020....

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit...

Încă din anul 2009, România a identificat şi reglementat un mod simplificat prin care ofertanţii să poată să demonstreze îndeplinirea unor cerinţe...

Instituţiile publice apelează de nenumărate ori la serviciile de arhivare deoarece, prin delegarea administrării documentelor, se pot reduce în mod...

Fondurile europene sunt asimilate banului public, motiv pentru care legiuitorul, pentru a avea un minim de control asupra modului de cheltuire a acestora,...

Abordarea acestui subiect este generată de recenta consultare publică lansată de Comisia Europeană cu privire la căile de atac în domeniul achiziţiilor...

error: Content is protected !!