În Capitolul Strategiei naţionale privind achiziţiile publice intitulat Sporirea capacităţii autorităţilor contractante în utilizarea procedurilor...

La mulţi ani, stimaţi cititori ai Revistei de Achiziţii Publice! Vă doresc un an nou numai cu realizări şi plin de fericire! Această urare se potriveşte...

Reporter: Apreciem profesionalismul şi implicarea dumnevoastră de-a lungul acestei perioade, în dezvoltarea sistemului naţional de achiziţii publice,...

Noile reglementări privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune...

Reporter: Cum apreciaţi rolul Strategiei în domeniul achiziţiilor publice aprobată de Guvern pe 23 octombrie 2015, în crearea unui cadru stabil, pentru...

Un an dificil în achiziţii publice se încheie şi un nou an, plin de aşteptări şi speranţe, dar cel puţin la fel de dificil, se apropie cu paşi...

Orice fişă de date conţine la cerinţe minime de calificare, secţiunea Situaţia personală a candidatului/ofertantului obligaţia operatorului economic...

error: Content is protected !!