Achiziţia directă: online versus offline

Publicat în revista nr. 145 – Octombrie 2019

Alina NICOLAU, expert achiziţii publice

În ultimii ani, ca mod de satisfacere a necesităţii identificată de autoritatea contractantă, achiziţia directă a fost supusă unor modificări de natură procedurală.
Achiziţia directă este statuată de art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, ca fiind un drept al autorităţii contractante, de a achiziţiona direct produse sau servicii, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 450.200 lei. Dar, cum, oricărui drept îi corespunde o obligaţie, legiuitorul a instituit prin normele de aplicare ale acestei prevederi, obligaţii în sarcina autorităţii contractante de a respecta o serie de reguli pentru exercitarea acestui drept.
Regula principală rezultă din interpretarea alin. 2 din norma de aplicare actualizată, potrivit căreia ”autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate.”
În forma iniţială, norma de aplicare nu prevedea clar obligaţia de utilizare a catalogului electronic precizând doar că ”SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziţionare intră sub incidenţa prevederilor alin. (1)”.
La o primă analiză a textului de lege, se constată o inaplicabilitate cu privire la opţiunea de publicare a anunţului de publicitate ”într-o secţiune dedicată a …/ANAP”, având în vedere că pe site-ul adminsitrat de ANAP, nu există această secţiune.
Astfel, regula principală este derularea achiziţiei directe prin utilizarea catalogului electronic sau publicarea unui anunţ publicitar pe site-ul propriu sau în SEAP, fără obligaţia autorităţii contractante de a avea la dosarul achiziţiei mai multe oferte pentru achiziţia directă realizată prin intermediul catalogului electronic…..

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.