Achiziţiile publice – dinamica şi perspective în contextul actual generat de pandemia de COVID – 19

Publicat în revista nr. 151 – Aprilie 2020

Avocat Monica STRÎMBEI, Partener, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners

Vremurile pe care le trăim sunt cu siguranţă excepţionale şi afectează toate domeniile vieţii, atât în plan social cât şi în plan economic, actorii economici încercând să se adapteze limitărilor şi presiunilor generate de încetinirea sau chiar stoparea unor activităţi precum şi a consumului. Astfel, în mod natural şi uşor de anticipat, şi domeniul achiziţiilor publice se află, la rândul său, în faţa unor provocări determinate de pandemia de COVID-19, cu implicaţii şi consecinţe juridice importante.
Anticipăm ca impactul măsurilor şi restricţiilor legislative adoptate pentru limitarea răspândirii epidemiei de COVID-19 să afecteze contractele în derulare, în principal contractele de lucrări şi servicii. De asemenea, anticipăm că vor exista unele decalări sau întârzieri în finalizarea procedurilor de achiziţie publică, derulate deja online prin SEAP, precum şi o reducere a numărului procedurilor de achiziţii publice noi, care urmează a fi iniţiate în viitorul apropiat. În contextul reglementărilor actuale, se observă deja schimbări în unele sectoare precum turism, transporturi, retail, medical, IT, implicaţiile urmând însă a se simţi la o scară mai largă în toate sectoarele, inclusiv cel al construcţiilor.
În contractele aflate în curs de derulare se pun deja în discuţie noţiuni precum forţa majoră, cazul fortuit şi impreviziunea. Se transmit notificări, sunt iniţiate discuţii şi negocieri. În sensul dispoziţiilor legale aplicabile domeniului achiziţiilor publice, forţa majoră şi cazul fortuit reprezintă cauze justificate de neexecutare a contractelor şi pot avea ca efect suspendarea efectelor contractelor sau chiar desfiinţarea acestora. Forţa majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, în timp ce cazul fortuit priveşte un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. În ceea ce priveşte impreviziunea, aceasta priveşte acele împrejurări excepţionale, survenite ulterior încheierii contractului, care fac executarea contractului excesiv de oneroasă pentru una dintre părţile contractului şi care poate conduce fie la adaptarea contractului, pentru restabilirea echilibrului contractual între părţi, fie la încetarea contractului…..

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.