Ana POPA, Managing Associate al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Publicat în revista nr. 147 – Decembrie 2019

Reporter: Ştim că activaţi în calitate de Managing Associate şi avocat cu o bogată experienţă în litigii născute din proceduri de achiziţii publice, în cadrul SCA Ţuca Zbârcea & Asociaţii; vă rugăm să precizaţi cum a evoluat, în opinia dvs., legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.

Ana POPA: Componenta de achiziţii publice are un rol fundamental în economia şi dezvoltarea oricărui stat, ocupând un loc central în domeniul de interes al autorităţilor publice, cu atât mai mult cu cât organizarea oricărei proceduri de achiziţie publică implică utilizarea de fonduri publice (naţionale sau europene). Prin urmare, atenţia şi interesul acordate acestui domeniu sunt ridicate, ceea ce, nu de puţine ori, se traduce, în intervenţii legislative dese.
Domeniul achiziţiilor publice a suferit modificări fundamentale odată cu adoptarea, la nivel european, a celor trei Directive aprobate de către Parlamentul European şi Consiliu la data de 24 februarie 2014, i.e.: (i) Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune, (ii) Directiva 2014/24/UE privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE şi (iii) Directiva 2014/25/UE privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE.
Adoptarea acestor Directive europene a avut un impact major asupra procesului legislativ intern în domeniul achiziţiilor publice, generând un amplu proces de modificare a cadrului juridic naţional în această materie, care s-a finalizat prin adoptarea, la nivel naţional, a unui nou pachet legislativ, cu impact atât asupra legislaţiei primare, cât şi a celei secundare şi, respectiv terţiare.
În concret, anul 2016 a reprezentat „punctul de cotitură” în această materie, care a fost reformată din temelie. Pachetul legislativ naţional care a transpus, practic, Directivele europene anterior menţionate a fost ulterior modificat în mod succesiv, în încercarea de a fluidiza procesul de achiziţie publică şi de a asigura o cât mai eficientă utilizare a fondurilor publice. Fiind un domeniu efervescent, şi legislaţia achiziţiilor publice se află într-o continuă schimbare şi perfecţionare, pentru a fi cât mai bine adaptată atât la nevoile autorităţilor contractante, cât şi la cele ale actorilor privaţi de pe această piaţă. Prin urmare, deşi sunt voci care privesc cu reticenţă aceste schimbări la nivelul legislaţiei achiziţiilor publice, consider că, în realitate, ele s-au dovedit a fi un „rău” necesar, legislaţia adaptându-se cumva, din mers, nevoilor rezultate din practică. Desigur că, nevoia de stabilitate, de cunoaştere şi, respectiv, menţinere a regulilor jocului există şi în materia achiziţiilor publice, însă, consider că această nevoie a fost avută în vedere de către legiuitor la fiecare modificare a cadrului legislativ aplicabil….

Pentru a vizualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.