Ce aşteptări trebuie să aibă participantul la o procedură de achiziţie publică în privinţa soluţionării disputelor în materie. Durata excesivă de soluţionare a contestaţiei – între mit şi realitate

Publicat în revista nr. 148 – Ianuarie 2020

Avocat Monica STRÎMBEI,Partener, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners

Avocat Radu NOSLACAN,Senior Associate, SCA Zamfirescu Racoţi & Partners

Nu de puţine ori s-a vehiculat în spaţiul public faptul că diverse proiecte de investiţie publică, materializate juridic sub forma unor viitoare contracte de achiziţie sau de concesiune de lucrări, ar fi ţinute în loc de contestaţiile formulate de diverse persoane a căror soluţionare trenează din cauza procedurilor judiciare prelungite. O altă întrebare care se ridică frecvent priveşte căile de acţiune sau remediile pe care le are la îndemână participantul la o procedură de achiziţie publică, în situaţia în care contractul de achiziţie se încheie până la momentul la care acesta obţine o soluţie favorabilă de admitere a contestaţiei sale împotriva unui act emis de o autoritate publică. Există motive de îngrijorare sau legea oferă pârghii eficiente şi suficiente?
În contextul arătat, s-a discutat recent faptul că este necesară o revizuire a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice, întrucât în prezent rezultatul procedurilor de atribuire ar face obiectul prea multor faze de atac, ceea ce ar sta în calea derulării proiectelor de investiţie publică. Având în vedere acelaşi deziderat de accelerare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie sau de concesiune, Senatul României a adoptat recent o iniţiativă legislativă care reduce drastic termenele în care se pot formula contestaţii ori diverse acte procedurale conexe acestora.
Pornind de la realitatea legislativă şi jurisprudenţială actuală, vom proceda în continuare la: (a) o scurtă expunere a cadrului european care a determinat adoptarea legislaţiei româneşti actuale în materia contestaţiilor din domeniul preconizat; (b) prezentarea succintă a căilor de atac şi a termenelor de exercitare a acestora în materia achiziţiilor publice şi a concesiunilor; pentru ca ulterior să tragem anumite (c) concluzii cu privire la durata de soluţionare a contestaţiilor din acest domeniu.
a) Cadrul legislativ european în materia contestaţiilor
Afirmăm în articolele precedente că legislaţia în materia achiziţiilor publice şi a concesiunilor a fost armonizată la nivelul Uniunii Europene, actele normative europene jucând un rol primordial inclusiv în domeniul contestaţiilor formulate în materia procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publică şi concesiuni.
În acest sens, actul normativ european de importanţă primară, reprezentat de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, prevede clar la articolul 47 că dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil presupune în mod necesar faptul că „Orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în faţa unei instanţe judecătoreşti (…)” respectiv că „Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public şi într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, constituită în prealabil prin lege”.
Chiar dacă prevederile sus-citate nu antamează în mod direct problema termenelor care trebuie acordate unei persoane de statele membre pentru ca aceasta să poată exercita drepturile, practica legislativă şi judiciară este neechivocă în sensul că dreptul la un proces echitabil şi la o cale de atac eficientă presupune obligatoriu ca persoana care se consideră vătămată să aibă la dispoziţie un termen rezonabil pentru a-şi pregăti cauza, apărările….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.