Andreea ZVÂC, Counsel în cadrul Wolf Theiss

Publicat în revista nr. 148 – Ianuarie 2020

Reporter: Ştim că activaţi în calitate de Counsel în cadrul Wolf Theiss; vă rugăm să precizaţi cum a evoluat, în opinia dvs, legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.

Andreea ZVÂC: Consider că trebuie apreciată evoluţia semnificativă adusă de noua legislaţie a achiziţiilor, adoptată în 2016, în aplicarea celor trei Directive din 2014 ale Parlamentului European şi ale Consiliului.
Având în vedere că am lucrat o perioadă destul de lungă şi cu reglementarea veche din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 am avut posibilitatea reală de a observa cât de necesară era modernizarea acestei reglementări şi cât de utilă a fost adoptarea noii legislaţii din domeniul achiziţiilor publice.
Apreciez faptul că noua legislaţie acordă atenţia necesară şi un nivel suficient de detalii pentru fiecare tip de contract (achiziţii clasice, sectoriale, concesiune) încheiat de autorităţile contractante, reglementarea fiind adaptată la specificul acestor contracte.
Din perspectiva mea, cel mai bun exemplu în acest sens îl reprezintă contractele de concesiune cu privire la care erau necesare reguli distincte privind fundamentarea concesiunii, preluarea riscurilor de către operatorul economic, valoarea estimată a concesiunii sau criteriile de atribuire. Procedurile de atribuire a unor contracte de concesiune, la care am participat după adoptarea Legii nr. 100/2016, au fost cu certitudine mult mai bine adaptate specificului acestor contracte. Drepturile operatorilor economici participanţi au fost mult mai bine definite şi astfel ne-a fost mult mai uşor să atragem atenţia autorităţilor contractante atunci când procedura nu se desfăşura în mod legal.
Remarcabilă este şi reglementarea mult mai detaliată cu privire la obligaţia autorităţii contractante privind identificarea situaţiilor potenţial generatoare de conflict de interese şi luarea măsurilor necesare pentru eliminarea circumstanţelor care l-au generat. Aceste modificări reflectă atenţia sporită acordată de Comisia Europeană cu privire la combaterea stărilor de conflict de interes, extrem de des întâlnite şi în practica din România…

Pentru a vizualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.