Subcontranctanţii în contractele de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 149 – Februarie 2020

Avocat Monica STRÎMBEI,Partener, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners

Avocat Radu NOSLACAN,Senior Associate, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile &Partners

Vechea directivă europeană în materia achiziţiilor publice – Directiva 2004/18/CE nu conţinea prevederi specifice în materia subcontractării, limitându-se la reglementarea unor chestiuni
de principiu. În acord cu dezvoltările jurisprudenţiale ulterioare, noua directivă europeană în materie, Directiva 2014/24/UE a suplimentat reglementarea de principiu a instituţiei juridice a
subcontractării, vizând o mai eficientă gestionare a relaţiei dintre actorii implicaţi, respectiv autoritatea contractantă, operatorii economici şi subcontractanţi.
Aceste prevederi cu caracter de noutate din Directiva 2014/24/UE au fost preluate mai departe în legislaţia naţională, respectiv în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
În continuare vom încerca să sintetizăm cele mai importante aspecte după cum urmează (a) obligaţiile subcontractanţilor; (b) obligaţiile contractanţilor principali şi prerogativele autorităţilor contractante; precum şi (c) efectuarea de către autoritatea contractantă de plăţi directe către subcontractanţi.
a) Obligaţiile subcontractanţilor
În ceea ce priveşte obligaţiile subcontractanţilor, atât Directiva 2014/24/UE cât şi Legea nr. 98/2016 prevăd puţine prevederi exprese, limitându-se la a menţiona că subcontractanţii trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională prevăzute în documentaţia de atribuire.
Este de observat că acestea nu sunt singurele obligaţii ale subcontractanţilor. Aceştia, la fel ca orice persoană care intră în diverse relaţii contractuale, vor fi răspunzători de buna îndeplinire
a obligaţiilor contractuale asumate faţă de partenerul lor contractual, anume faţă de operatorul economic din contractul de achiziţie publică încheiat cu autoritatea contractantă.
În această materie a obligaţiilor şi răspunderii subcontractantilor, atât Directiva 2014/24/UE cât şi Legea nr. 98/2016 sunt foarte clare în sensul că existenţa unor subcontractanţi nu diminuează în niciun fel răspunderea contractantului principal faţă de autoritatea contractantă.
Acest ultim aspect apare ca fiind firesc şi logic, câtă vreme subcontractantul nu intră într-o relaţie contractuală directă cu autoritatea contractantă, aşa cum o face operatorul economic din contractul de achiziţie publică.
b) Obligaţiile contractanţilor principali. Prerogativele autorităţilor contractante
Deşi atât Directiva 2014/24/UE cât şi Legea nr. 98/2016 nu restricţionează subcontractarea, acest aspect nu înseamnă nicidecum că operatorii economici, parte în contractul de achiziţie publică, sunt liberi să acţioneze în această materie după cum consideră de cuviinţă…

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.