Avocat Marius GOGESCU

Publicat în revista nr. 167 – Decembrie 2022

Reporter: Ce este un sistem dinamic de achiziţii(SAD)?

Marius GOGESCU: Sistemul dinamic de achiziţii (SAD) este un instrument de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale derulat printr-un proces complet şi exclusiv electronic.
SAD a fost reglementat la nivel european, iniţial prin Directivele nr. 17 şi 18 din 2004, privind achiziţiile publice şi cele sectoriale, şi ulterior, susţinut şi substanţial performat, prin reglementările aduse de noile directive europene, Directivele 24 şi 25 din 2014.
SAD este unul dintre suporturile celor şase priorităţi strategice ale Uniunii Europene descrise de Comunicarea nr. 572 din 2017 a Comisiei Europene privind „Transformarea achiziţiilor publice pentru ca acestea să funcţioneze în şi pentru Europa”, urmând a contribui esenţial la atingerea a cel puţin trei dintre aceste ţinte, respectiv îmbunătăţirea accesului pe pieţele de achiziţii publice, creşterea transparenţei, a integrităţii şi a calităţii datelor şi stimularea transformării digitale a achiziţiilor publice.
SAD este un instrument excepţional, ce va înlocui, într-un viitor apropiat, acordurile-cadru şi achiziţiile directe desfăşurate de către autorităţile/entităţile contractante europene.
Utilizarea unui SAD permite autorităţilor/entităţilor contractante să dispună de o gamă largă de oferte şi să asigure o utilizare optimă a fondurilor publice printr-o concurenţă extinsă în ceea ce priveşte produsele, lucrările sau serviciile standard sau utilizate în mod frecvent şi disponibile pe piaţă.

Reporter: Cum şi prin ce este reglementat sistemul dinamic de achiziţii?

Marius GOGESCU: SAD este reglementat prin dispoziţiile art. 120 – 130 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv art. 129 – 139 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, reglementări ce transpun prevederile noilor Directivelor europene în materie.
Sistemul dinamic de achiziţii se derulează pe baza regulilor licitaţiei restrânse, precum şi a unor prevederi specifice proprii.
SAD a fost dezvoltat ca sistem integral electronic, graţie colegilor de la Autoritatea pentru Digitalizarea României, şi este disponibil în SEAP, în prezent fiind mai mult de 20 de astfel de proceduri în desfăşurare.
Este un început uşor timid al autorităţilor contractante din România, în condiţiile în care la nivel european sunt în desfăşurare mai mult de 1.000 de SAD-uri, iar România are privilegiul utilizării unuia dintre cele mai performante sisteme electronice de achiziţii din Uniunea Europeană, aşa cum arată analizele şi statisticele Comisiei Europene.
SAD se desfăşoară în două etape, similar, aşa cum spuneam anterior, licitaţiei restrânse, respectiv etapa I de preselecţie a candidaturilor, însemnând verificarea de către autorităţile contractante a îndeplinirii cerinţelor de calificare/selecţie a operatorilor economici şi, ulterior, etapa a II-a, care debutează prin transmiterea invitaţiilor de depunere a ofertelor de către operatorii economic selectaţi şi se finalizează prin atribuirea contractelor de achiziţie pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire publicată în SEAP.
Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (şi la nivel naţional în SEAP) şi data-limită de depunere a solicitărilor de participare (candidaturi) este de cel puţin 30 de zile…

Pentru a vizualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.