You Are Browsing ‘Headlines’ Category

Unul din obiectivele impementării e-procument a fost eliminarea corupţie din achiziţiile publice. În urma studiului facut de licitatia.ro în luna mai la întrebarea: Publicarea/oganizarea licitaţiilor prin E-licitatie.ro, a redus nivelul corupţiei în achiziţiile publice? Am primit următoarele răspunsuri: 33,33%...

Prezent la Academia de vară în achiziții publice, eveniment organizat de Revista de Achiziții Publice, în perioada 7 – 10 august, la Mamaia,...

Aplicaţia ARACHNE, este o aplicaţie informatică dezvoltată de către Comisia Europeană pentru a veni în ajutorul autoritatilor de management în...

În scopul asigurării necesarului de finanţare aferent lunii iunie a anului 2014, au fost alocate temporar, autorităţilor de management pentru programele...

Pornind de la ideea creării unui cadru juridic unitar şi uniform în materia încheierii contractelor de concesiune, instituţiile europene au adoptat...

În vederea stabilirii unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii...

Pentru fluidizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice, care sa protejeze autoritatile contractante impotriva depunerii unor...

In vederea accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire...

error: Content is protected !!