You Are Browsing ‘Headlines’ Category

Aplicaţia ARACHNE, este o aplicaţie informatică dezvoltată de către Comisia Europeană pentru a veni în ajutorul autoritatilor de management în ceea ce priveşte măsurile anti-fraudă, cerinţă prevazută de art.125 REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI “Pentru...

În scopul asigurării necesarului de finanţare aferent lunii iunie a anului 2014, au fost alocate temporar, autorităţilor de management pentru programele...

Pornind de la ideea creării unui cadru juridic unitar şi uniform în materia încheierii contractelor de concesiune, instituţiile europene au adoptat...

În vederea stabilirii unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii...

Pentru fluidizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice, care sa protejeze autoritatile contractante impotriva depunerii unor...

In vederea accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire...

error: Content is protected !!