Controlul Financiar Preventiv în Achiziţiile Publice

Publicat în revista nr. 120 – Septembrie 2017

Mircea Nicolae COTOROŞ
Director, Deloitte Romania

Pentru a implementa o parte dintre acţiunile stabilite în Strategia Naţională în domeniul achiziţiilor publice adoptată de Guvernul României prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, precum şi pentru îndeplinirea condiţionalităţii ex-ante privind achiziţiile publice, Ministerul Finanţelor Publice (MFP), în calitate de autoritate de coordonare şi reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entităţile publice, a reglementat, prin Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 (OG) şi Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) nr. 923/2014, cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv în entităţile publice.
În data de 06.09.2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 721 Ordinul Ministerul Finanţelor Publice nr. 2332 din 30.08.2017 privind modificarea Ordinului MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.
Totodată, la sfârşitul lunii august s-a finalizat procesul de consultare publică a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, urmând ca după finalizarea procesului de aprobare şi semnare a acestui act normativ, să fie publicat şi în Monitorul Oficial…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.