Criteriul rentabilităţii, un nou obiectiv pentru sistemul achiziţiilor publice

Publicat în revista nr. 120 – Septembrie 2017

PSD şi UDMR au depus în Parlament, un proiect de lege privind achiziţiile publice, care elimină criteriul celui mai scăzut preţ la stabilirea câştigătorului unei licitaţii, dorind ca lucrările publice şi cumpărăturile să fie făcute în baza celui mai bun raport preţ-calitate, pentru ca cetăţenii “merită produsele cele mai bune”, care nu sunt neapărat şi cele mai ieftine se specifică în motivaţia proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr. 99/ 2016 privind achiziţiile sectoriale.
Pragul pentru achiziţii directe se impune şi pentru că multe dintre autorităţi au nevoie, pe parcursul unui an, de produse şi servicii de întreţinere, mentenanţă, lucrări care nu pot fi prevăzute, fiind inopinate. Astfel, la ”(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.”
În cazul în care valoarea estimată a achiziţiei directe prevăzută la aliniatul amintit, este mai mică decât 10.000 lei, fără TVA, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona produsele, serviciile sau lucrările pe bază de document justificativ, fără utilizarea sistemului electronic de achiziţii publice. Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc modul de aplicare a prevederilor, precum şi modalităţile de angajare a cheltuielilor aferente acestor achiziţii….

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.