Dreptul ofertanţilor de acces neîngrădit la dosarul achiziţiei publice

Publicat în revista nr. 146 – Noiembrie 2019

Andreea ZVÂC, Senior Associate Wolf Theiss

Legislaţia achiziţiilor publice adoptată în 2016 în scopul de a moderniza şi eficientiza procedurile de atribuire desfăşurate de autorităţile contractante a inclus şi prevederi mult mai specifice în legătură cu accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice.
Voi analiza aici, în principal, reglementarea expresă a dreptului oricărui ofertant/candidat de a solicita şi obţine de urgenţă accesul neîngrădit la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile din cadrul documentelor de calificare precum şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.
Acest drept este prevăzut de art. 217 alin. (6) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 231 alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. Este de menţionat că Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii sau Normele sale metodologice nu conţin o dispoziţie similară. Cu toate acestea apreciez că nu ar exista niciun motiv pentru a se acorda ofertanţilor/candidaţilor la o procedură de atribuire a unui contract de concesiune mai puţine drepturi cu privire la accesul la dosarul achiziţiei publice. În practică nu am observat până acum existenţa vreunor probleme din cauza lipsei unei astfel de reglementări, însă oricum ar fi utilă o reglementare expresă a dreptului de acces şi în cazul procedurilor de concesiune, pentru a proteja operatorii economici de eventuale interpretări hazardate.
Existenţa unei astfel de reglementări este extrem de importantă deoarece le permite ofertanţilor care nu au fost declaraţi câştigători sau ale căror oferte au fost declarate neconforme sau inacceptabile să poată cunoaşte toate actele întocmite şi depuse în procedura de atribuire şi să decidă în cunoştinţă de cauză dacă urmează să formuleze o contestaţie împotriva deciziei luate de autoritatea contractantă….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.