Eliminarea comunicărilor pe faze de verificare – avantaj sau dezavantaj?

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018

Florentina DRĂGAN

Prin modificările aduse de H.G. nr. 419/2018 la H.G. nr. 395/2016 au fost abrogate prevederile alin. (3) şi (4) ale art. 65 din hotărâre care reglementau obligaţia autorităţilor contractante de a comunica pe faze de verificare fiecărui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii; modificări care au devenit concordante cu prevederile art. 214 din Legea nr. 98/2016 astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 45/2018 prin abrogarea alin. (2) a acestui articol, şi care reglementa obligaţia autorităţii contractante de a comunica rezultate parţiale, aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, respectiv rezultatul verificării candidaturilor/DUAE şi rezultatul evaluării ofertelor, în conformitate cu condiţiile specifice prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Aceste modificări la H.G. nr. 395/2016 au fost aduse potrivit celor menţionate în mod expres în Nota de fundamentare a proiectului de hotărâre  pentru a „se clarifica” „faptul că, în urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare ale propunerilor tehnice sau financiare, comisia de evaluare are obligaţia să introducă în SEAP rezultatul admis/respins însoţit de motivele de respingere ofertanţilor respinşi – art. 65 alin. (4)”….

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.