Privire critică cu privire la reglementarea cauţiunii impuse de prevederile art. 611 din legea nr. 101/2016

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018

Andreea ZVÂC
Senior Associate Wolf Theiss

Una dintre modificările foarte importante aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2018, cu privire la procedura de judecată a contestaţiilor, a fost reglementarea unei noi variante de garanţie de bună conduită, prin introducerea obligativităţii de constituire a unei cauţiuni la dispoziţia CNSC de către persoana care se consideră vătămată de actul autorităţii contractante.
Reamintim că garanţia de bună conduită a fost reglementată anterior prin art. 2712 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (introdusă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2014) şi nu a fost deloc preluată în noua reglementare a procedurii de soluţionare a contestaţiilor formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Motivele nepreluării acesteia sunt de înţeles având în vedere că această prevedere fusese declarată în parte neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 5/15.01.2014 dar şi pentru că perceperea unor sume pentru formularea unei contestaţii la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor s-ar opune de principiu regulii consacrate de art. 21 alin. (4) din Constituţie, potrivit căreia “Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite”

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.