Rolul Strategiei Anuale de Achiziţii Publice/Sectoriale (SAAP/SAAS) în cadrul procesului de atribuire a contractelor de achiziţii

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018

Florin SILITRĂ
Director Adjunct Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)

Prin normele de aplicare ale Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), în calitate de reglementator, a încercat prin noul cadru legislativ să asigure o transpunere a efectelor acelor cadre normative incidente domeniilor incidente îndeplinirii obiectivelor de politică instituţională.
Având în vedere experienţa OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unde au existat diferite neconcordanţe între anumite aspecte legislative din domeniul finanţelor publice şi legislaţia incidentă controlului intern managerial, ANAP a identificat oportunitatea asigurării unei conexiuni directe, complementară şi interdependentă cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale.
Dacă până la abrogarea OUG nr.34/2006 privind achiziţiile publice, legiuitorul accentua sau sublinia principalele acţiuni pe care trebuia să le îndeplinească o autoritate/entitate contractantă în pregătirea procedurii de atribuire a unui contract de achiziţie publică, astăzi aceasta se transpune spre „proces” aşa cum este subliniat de prevederile art.8 alin.(1) din HG nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art.8 din HG nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare:
„Atribuirea contractului de achiziţie/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se derulează în mai multe etape”.
Autoritatea/Entitatea contractantă are obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte:
a)Etapa de planificare/pregătire;
b)Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie/acord cadru;
c)Etapa de post-atribuire a contractului de achiziţie/acord cadru, respectiv executare şi monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică/sectorial/acord-cadru

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.