Etapele procesului de modificare a contractului

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018

Ec. Ecaterina-Milica DOBROTĂ

Pentru adaptarea clauzelor contractuale la realitatea din teren şi din varii motive, contractele de lucrări (mai ales cele a căror durată de execuţie este mai mare de 1 an) sunt adesea supuse modificărilor, cu sau fără afectarea preţului contractului. Practica ne-a demonstrat că nici contractele de servicii ori furnizare nu sunt ocolite de acest fenomen.
Dar orice demers asupra contractului trebuie realizat numai cu acordul părţilor semnatare, altfel plusul adăugat de executant nu va fi recunoscut de către beneficiar, implicit nu va fi acceptat la plată, iar în anumite condiţii poate conduce la rezilierea unilaterală a contractului de către beneficiar.
Ca şi în procesul de atribuire a contractului, în procesul de schimbare a clauzelor contractuale, acţiunile trebuie realizate disciplinat, după anumite reguli, prin parcurgerea câtorva etape obligatorii, pentru a evita abaterile de la contract, de la legislaţia în domeniul achiziţiei publice, ori de la alte acte normative incidente.
Aceste etape, nefiind stabilite complet şi explicit în nicio lege, rezultă din coroborarea diverselor acte normative, ce vor fi identificate în continuare.
Pentru o corectă şi fluentă modificare, ar trebui ca în fiecare contract să existe un capitol distinct ce permite intervenţia asupra clauzelor. În ceea ce priveşte contractele de lucrări, în HG nr. 1/2018, Anexa 1- Condiţiile generale şi specifice şi acordul contractual pentru contractele de execuţie de lucrări, sunt prezentate la Clauza 37 Modificări, într-un mod general, câteva acţiuni ce trebuie întreprinse în asemenea situaţii: elaborarea propunerii de modificare iniţiată de antreprenor, încadrarea modificării în nesubstanţială ori substanţială, elaborarea Ordinului Administrativ etc. Pentru contractele de servicii şi produse acest capitol se defineşte pornind de la riscurile ce s-ar putea produce în executarea contractului….

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.