Relocarea resurselor financiare între liniile bugetare ale contractului- modificare substanţială sau nesubstanţială?

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018

Alina NICOLAU, expert achiziţii publice

În practică, aşa cum sunt prezentate şi pe site-ul ANAP, există o varietate de situaţii care au ca efect modificarea contractului în perioada de implementare: suplimentări cantitative, ajustări de preţ, modificări ale termenului de implementare etc.
Materia legală se regăseşte în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, la art. 221, respectiv în Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, la art. 235-243. În aplicarea acestor prevederi legale a fost emisă şi Instrucţiunea nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale sunt expuse ca exemple diferite speţe.
Astfel, potrivit Legii nr. 98/2016, autoritatea contractantă poate modifica contractele sau acordurile cadru când:
1. există clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care precizează limitele şi natura eventualelor modificări, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi nu pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziţie publică sau al acordului-cadru.
2. lucrările, serviciile sau produsele adiţionale sunt în limita a maximum 50% din valoarea contractului iniţial, şi au devenit necesare nefiind incluse în procedura de achiziţie iniţială, iar schimbarea contractantului este imposibilă din motive economice sau tehnice, adică nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice şi ar cauza autorităţii contractante dificultăţi semnificative sau creşterea semnificativă a costurilor….

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.