Excluderea ofertanţilor din procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică (ii). Motive de excludere reglementate prin legea nr. 98/2016

Publicat în revista nr. 157 – Octombrie 2020

Avocat Monica STRÎMBEI, Partener, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners
Avocat Radu NOŞLĂCAN, Senior Associate, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners

Într-un prim articol privitor la excluderea ofertanţilor din procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică am făcut o trecere în revistă a principiilor reglementate de Directiva 2014/24/CE privind achiziţiile publice în această materie.
În acest sens, am arătat, cu titlu general, faptul că, în stilul deja consacrat al directivelor europene din domeniul achiziţiilor publice şi a concesiunilor, Directiva 2014/24/ impune, în primul rând, principiul proporţionalităţii atunci când vine în discuţie excluderea ofertanţilor din procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
Astfel, în virtutea acestui principiu, se impune ca autorităţile contractante să analizeze motivele de excludere de la caz la caz respectiv să evite aplicarea automată a textelor de lege care reglementează aceste motive de excludere, excluderea ofertanţilor din procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică fiind considerată o soluţie de ultim resort.
În raport de principiul proporţionalităţii, Directiva 2014/24/CE privind achiziţiile publice distinge aşadar între două categorii, respectiv (i) motive obligatorii de excludere; şi (ii) motive facultative de excludere. Cu toate acestea, fără a se pune problema unei încălcări a obligaţiei de transpunere a directivei în dreptul românesc, legiuitorul român a preferat să transforme o serie de motive de excludere reglementate de directivă ca facultative (motivele de excludere de la art. 57 alin. 4 din directivă) în motive de excludere obligatorii.
În continuare, urmează să analizăm transpunerea concretă a unora dintre motivele de excludere prevăzute de Directiva 2014/24/CE în legislaţia românească privind achiziţiile publice.
În ceea ce priveşte motivele obligatorii de excludere prevăzute de Directiva 2014/24/CE, acestea au fost transpuse prin art. 164, dar şi prin art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Astfel, prin art. 164 din Legea nr. 98/2016 a fost preluată lista de infracţiuni prevăzută la art. 57 alin. 1 din Directiva 2014/24/CE, legiuitorul român indicând infracţiunile prevăzute în legislaţia românească la care a făcut trimitere directiva.
În acest sens, Legea nr. 98/2016 a enumerat următoarele infracţiuni care conduc la excluderea unui operator dintr-o procedură de atribuire:
a) infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Codul penal;
b) infracţiunile de corupţie, prevăzute de art. 289-294 Codul Penal (e.g. luarea de mită, darea de mită, traficul de influenţă, cumpărarea de influenţă) şi infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; ….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.