Flexibilizarea procesului de achiziţie publică – aspecte de noutate legislativă

Publicat în revista nr. 149 – Februarie 2020

Cons. jur. Silvia BĂRBULESCU, expert achiziţii publice


Pornind de la premisa că începând cu anul 2016, a debutat o perioadă a reformelor legislative în materia achiziţiilor publice la nivel naţional, principalii actori în domeniu (autorităţile contractante şi operatorii economici) aşteptau ca reforma legislativă să reprezinte şi un moment de reviriment al domeniului achiziţiilor publice. După o perioadă de aproximativ trei ani de aplicare a noului cadru legislativ, se poate constată că, la nivel practic, intrarea în vigoare a noilor prevederi legislative în materia achiziţiilor publice nu a avut, în totalitate, efectul scontat, practicienii din cadrul autorităţilor contractante, dar şi operatorii economici constatând că se confruntă cu un regim mult mai complex al anumitor concepte introduse de natură să creeze adevărate obstacole în activitatea curentă a acestora.
Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor publice, inclusiv blocarea implementării unor proiecte de investiţii majore, executivul a adoptat în şedinţa de marţi, 4 februarie a.c., Ordonanţa de urgenţă nr. 23 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 106 din 12.02.2020. Modificările legislative vizează adoptarea unor măsuri urgente pentru simplificarea procedurilor de achiziţii publice şi totodată, această ordonanţa de urgenţă contribuie la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi deblocarea procedurilor de achiziţie publică. Noile dispoziţii legislative au în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, respectiv consolidarea şi extinderea controlului ex ante pentru securizarea procedurilor de achiziţii, inclusiv a celor finanţate din fonduri europene, predictibilitatea duratei procedurilor de achiziţie publică, precum şi asigurarea judecării cu precădere a litigiilor în domeniul achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene…

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.