Florin SILITRĂ, expert achiziţii publice, co-autor sistem control ex-ante

Publicat în revista nr. 170 – Septembrie 2023

Controlul Ex-ante: un sistem evolutiv sau corectiv

Analizând atât din perspectiva autorităţii contractante cât şi din cea a unui fost verificator ex-ante ANAP, raportat la evoluţia sistemului de achiziţii publice din România şi având la baza analiza procesului de achiziţie, mi-am adresat întrebarea dacă implementarea sistemului de control ex-ante reprezintă doar un „element corectiv sau evolutiv”.
Dacă majoritatea autorităţilor contractante se raportează la controlul ex-ante asupra proceselor de achiziţii publice, doar ca o acţiune de obţinere a unui document, care va completa dosarul de achiziţie publică în perspectiva unui viitor control al auditorilor din partea Curţii de Conturi, respectiv a Camerelor de Conturi Teritoriale, cred că cel mai corect este de a „creiona” istoricul apariţiei unui astfel de sistem, astfel încât să evidenţiem impactul acestuia la nivelul întregului sistem.
Astfel, pornind de la prevederile HG nr.901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale1 în domeniul achiziţiilor publice, ca element central şi interdependent cu decizia Comisiei Europene în aprobarea noii programări financiare aferentă perioadei 2014-2020, Guvernul României, odată cu transpunerea noilor Directive, îşi asumă aplicabilitatea unui nou sistem de control, prin reunirea celor două entităţi distincte cu responsabilităţi în controlul domeniului achiziţiilor publice la nivel naţional: U.C.V.A.P2 şi A.N.R.M.A.P3, conducând la apariţia unei singure entităţi cunoscută – A.N.A.P4 (Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice).
Noul mecanism de control se va raporta la elementul de „ex-ante” şi nu „ex-post”, în scopul de preîntâmpinare a deficienţelor care pot apărea la nivelul tuturor etapelor din cadrul procesului de achiziţii publice pentru atribuire unui contract de achiziţii sau încheierea unui acord cadru.
Dacă analizăm la nivelul Uniunii Europene, deschizătorii de drumuri aferente unui mecanism de control ex-ante, dar cu o linie directoare specifică, dedicată asigurării corectitudinii şi transparenţei derulării procedurilor de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică pentru organizarea evenimentului de diplomaţie publică, intitulat „Expo 2015 Milano, Italia” la care şi România, prin Ministerul Afacerilor Externe a participat, guvernul de la Roma, urmare a mai multor scandaluri de corupţie, deci-de constituirea Autorităţii Naţionale pentru Anticorupţie (ANAC5) din Italia care va exercita activitatea de stabilire a unor mecanisme de control ex-ante, deşi aceasta nu este o practică obişnuită pentru entităţile responsabile cu auditul/controlul în cadrul ţărilor OCDE (doar în Chile şi Portugalia exercitându-l cu regularitate)…

Pentru a vizualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.